tisdag 19 oktober 2010

Många gropar i Västra Kungsbäck

Minröjningen på skjutfälten i Kungsbäck inför Mackmyra whiskyby är i full gång. Countermine söker av området efter oexploderad ammunition och där de får utslag gräver de ett litet schakt för att få upp granaten. De planerar att hålla på till slutet av november. Vårt uppdrag (från länsstyrelsen) är att kolla efter fornlämningar i schakten. Området är högintressant, med ett stort gravfält och järnframställningsrester från järnåldern och lämninga efter Valbo medeltida prästgård. Där finns också en husgrund som eventuellt kan vara medeltida eftersom den inte finns på några kartor. Det återstår att se vad som kommer fram i schakten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar