tisdag 21 juni 2011

Rapport om utredning i Skogmur, Gävle


Ännu en ny rapport: om en utredning för en ny ridsportanläggning i Skogmur utanför Gävle. Skogmur tillhör de gamla donationsjordarna, d.v.s. de jordar som Johan III tog från Sörby- och Hemlingbybönderna och gav till borgarna i staden för att de skulle få tillgång till mark till odling och mulbete.
I utredningen påträffades ett skyttevärn. Lämningen klassas som övrig kulturhistorisk lämning och faller under Skogsvårdslagen, vilken säger att hänsyn skall tas till lämningen i skogsbruket. Inför ett eventuellt borttagande av lämningen måste samråd ske med länsstyrelsen.
I områdets västra del fanns igenväxt odlingsmark med röjningsrösen och stenmurar. Odlingarna har varit i bruk in på 1950-talet. Det förordas att man tar hänsyn till dessa lämningar i planeringen av ridsportanläggningen.
Rapporten kan beställas på tel. 026-655635.
/KE

Ny: rapporten om BergegravenNu är rapporten om graven i Berge i Bergsjö klar. Graven påträffades av länsmuseet i en särskild utredning inför vägförbättringar av väg 307 mellan Bergsjö och Hassela. Den har beteckningen RAÄ 397 i Bergsjö socken. Eftersom graven sedan fick betydande skador i de efterföljande vägarbetena, beslutade länsstyrelsen att graven skulle undersökas.
Graven utgjordes av en stensättning som var 14 x 8 meter och upp till 1,3 m hög. I centrum av graven påträffades spridda brända ben, ett oidentifierbart järnfragment, två slaggbitar samt ett fragment av en benkam. Benen kom från en vuxen individ som tyvärr inte kunde könsbestämmas. Benen har daterats med hjälp av 14C-metoden till omkring år 400 e.Kr.
Rapporten kan beställas på tel. 026-65 56 35.
/KE

Nya 14C-dateringar av slaggvarp i Gästrikland: del 1


Vi har just fått en rad nya 14C-dateringar av gästrikländska slaggvarp från Ångströmlabbet i Uppsala. Vi inleder här med två slaggvarp vid Färnebofjärden: RAÄ 95 och RAÄ 324. RAÄ 95 är daterad till intervallet 650-712 e.Kr. RAÄ 324 ligger i intervallet 526-586 e.Kr. Troligen har det framställts blästjärn vid fjärden under hela den senare delen av äldre järnålder och under hela den yngre järnåldern.Det känns som julafton när det ligger nya dateringar i postfacket!

Utställningen om Kråknäsjärnet på plats i Kalvsnäs kvarn!

För ett par år sedan gjorde vi en utställning om Kråknäsjärnet från Torsåker. Detta skedde inom ett projekt bekostat av Gästriklandsfonden vilket kort och gott hette Projekt Kråknäsjärnet. Utställningen invigdes i Torsåkers kyrka i januari 2009. Sedan dess har den visats på OVAKO i Hofors, men nu har den fått ett hem i den gamla kvarnen i det idylliska Kalvsnäs i Torsåker. Det här är Järnrikets äldsta historia, och en spännande sådan också. En bra utflykt i sommar! Läs artikeln om invigningen på www.arbetarbladet.se/nyheter/hofors/1.3317090-jarnet-ar-har-for-att-stanna

måndag 20 juni 2011

Studieresa till Mellersta Finland


Vi har ett projekt tillsammans med Hälsinglands Museum som heter Skogsfinsk Kulturmiljö. Syftet med projektet är att studera lämningar från de första skogsfinska migranterna i länet, att se på bebyggelsemönster och markanvändning från 1600-talet. En viktig del är också att ta reda på om det går att hitta motsvarande lämningar i Finland. Vi har beviljats resestipendier och har nu gjort en första resa till Mellersta Finland. Inga Blennå från länsmuseet och Gunvor Gustafson från Hälsinglands Museum har under fyra dagar åkt runt och sett många intressanta platser i närheten av Jyväskylä, Konnevesi, Viitasaari och Pihtipudas. Två arkeologer, Miikka och Juha, har tagit väl hand om oss och visat oss alla lämningar. Vi hoppas så småningom kunna återkomma till Finland för att se flera platser och att fortsätta jobba med våra finska kollegor. Nu kommer vi i första hand att skriva en rapport från vår resa.

onsdag 15 juni 2011

Sista veckan i Hög: ett järnåldershus!!!

De sista skälvande dagarna i Hög hände det som vi längtat efter: vi hittade resterna av ett långhus! En hallbyggnad. Det bara dråsade fram anläggningar i form av härdar och stolphål. Här har vi kanske vår kultbyggnad. Vi snittade anläggningar som besatta och hann precis färdigt innan det var dags att plocka ihop och fylla igen schaktet. Markägaren skall nämligen släppa sina kor på bete där. Vi planerar att fortsätta till hösten. Till dess får vi ägna oss åt dateringar och analyser av olika prover.

fredag 10 juni 2011

Undersökning av järnåldershus......pågår just nu i Kungsbäck, nära Högskolan i Gävle. I onsdags var det en visning av utgrävningsplatsen som lockade över 100 besökare. Här kan du läsa tidningsreportaget inför och efter visningen.

Bara några få gånger tidigare har det genomförts arkeologiska undersökningar av boplatser från järnåldern i Gästrikland så det här är en extra spännande undersökning. När fynden har sorterats och vi fått svar på alla analyser kommer en rapport om den nya kunskapen att färdigställas. Vi återkommer här när den är klar!

onsdag 8 juni 2011

Runfynd nr 2 från medeltiden i Hälsingland


Förra veckan besökte Magnus Källström, runexpert på Riksantikvarieämbetet, de arkeologiska undersökningarna länsmuseet gör vid Högs kyrka. Anledningen till besöket var att titta på de runristningar som hittats 2001 på takstolarna till Högs kyrka. Sedan tidigare är endast ett fynd med medeltida runor känt från Hälsingland, nämligen på Delsbo-ringen. Läs på K-bloggen hur det gick till när Magnus och Lars Nylander från Hälsinglands museum hittade ännu fler ristningar på takstolarna!

Foto: Anna Sundberg, Länsstyrelsen

fredag 3 juni 2011

Spännande yxor och glittrande pärlor


Vid den arkeologiska undersökningen i Kungsbäck kommer många fynd från järnåldern. Kom och se fynden och hör berättelsen om platsen onsdag 8 juni kl. 18.30. Mer info här. Välkomna!