tisdag 30 augusti 2011

Ett slaggvarp på Åshuvudet i Årsunda


Länsmuseet har också (inom projektet "Tolv dateringar av slagg") 14C-daterat ett slaggvarp på Åshuvudet i Årsunda. Fornlämningen har nummer 212 i Årsunda socken. Det visade sig att slaggen kommit till någon gång under perioden 290-350 e.Kr., d.v.s. under det vi kallar äldre järnåldern (500 f.Kr.-500 e.Kr). Som framgått i gästrikländsk media har fornlämningen under försommaren blivit skadad av en vattenledning. Detta kommer troligen att resultera i en dokumentation av vad som blivit förstört i samband med markarbetena. Med tanke på att det låg sandstenshällar i hela området runt schaktet, antar vi att vattenledningen gått rakt igenom den del av järnframställningsplatsen där järnugnen ("blästerugnen") låg. Det är alltid av största vikt att samla in information om ugnarnas konstruktion eftersom det berättar väldigt mycket om vilken typ av järnkvalitet man var ute efter, vad det var man ville smida och vilka det var som egentligen gjorde allt det här järnet vid tiden strax efter Kristi födelse.

måndag 29 augusti 2011

Nydaterade slaggvarp i Östby, OckelboI projektet "Tolv dateringar av slagg", drivet av länsmuseet med hjälp av medel från Gästriklandsfonden, har vi 14C-daterat en rad slaggvarp och slaggförekomster i Gästrikland. Slaggen är rester av järnframställning under förhistorisk tid. Här är två nya dateringar av varp i Ockelbo socken, närmare bestämt i Östby. Östby är en idyll, och där bodde det människor redan under vikingatiden. De lämningar som daterats nu är RAÄ 202 och 205 (se även www.raa.se/fornsok). RAÄ 202 har daterats till tidsintervallet 813-875 e.Kr.RAÄ 205 har daterats till 818-878 e.Kr. Så snart tid finnes skall en rapport skrivas om alla dessa nya dateringar.
/KE

tisdag 23 augusti 2011

ARKEOLOGIDAGEN GÄVLEBORG 2011På söndag är det den av Riksantikvarieämbetet utlysta Arkeologidagen. Länsmuseet Gävleborg har ett arrangemang denna dag: en rundtur kring Högs kyrka utanför Hudiksvall. Vi kommer att gå runt och berätta om vårt kultplatsprojekt Cult Identity, var vi grävt, hur vi tänkt och varför. I början av juni hittade vi resterna av ett långhus (en hallbyggnad) från äldre järnålder där, och detta kommer vi att berätta mer om. Välkomna att samlas vid klockstapeln i Hög klockan 14.00 på söndag den 28 augusti!

torsdag 18 augusti 2011

Fågelfångstanläggningar på Norrlandet


Efter önskemål från invånare på Norrlandet utanför Gävle skall vi nu i samarbete med länsstyrelsen skylta ett område med fågelfångstanläggningar. Någon gång sedan landremsan steg ur havet under sen bronsålder har klapperstensfälten och strandvallarna här hyst flera sådana anordningar. Där har funnits både låga stenramar med öppningar i för att snara skogsfågel, och stolpar i stenskodda stolphål med nät mellan som fåglar som kom flygande fastnade i. Ett spännande område. Vi har ingen aning om hur gamla anläggningarna är, men det är inte omöjligt att det är en kvarleva från när Testebobönderna utnyttjade området till fäboddrift, bete, fiske, jakt och fångst, d.v.s. under medeltiden och tidigare. Här ses bilder från ett besök tillsammans med länsstyrelsen. Fornlämningen har nummer 424 i det digitala fornminnesregistret (www.raa.se/fornsok).

tisdag 16 augusti 2011

Årlig grävdag på Holmgård i Harmånger


Vi grävde i samarbete med Holms kultur- och fornminnesförening en del av det ena bostadshuset på Holmgård i söndags, den 14/8. Ett femtiotal personer var med och grävde, tittade och lyssnade på föredrag. Väldigt lyckat! Vi hittade en hel del tegel, spik och fönsterglas, men också ett material som vi inte vet om vi skall bedöma som järnålderskeramik eller lerklining till ett timmerhus. Vi hoppas på keramik!!!

måndag 1 augusti 2011

Tipsa andra om dina arkeologiska platser!


Har du någon intressant arkeologisk plats som du vill delge andra? Det kan man göra på Riksantikvarieämbetets nya cummunity, Platsr med adressen www.platsr.se. Där kan du registrera platser och läsa andras berättelser om historia och förhistoria.