torsdag 27 oktober 2011

Fina föremål - RAÄ del 4


Här kommer den sista rapporten från Rettigstipendiet 2011. Den avslutande veckan på stipendiet tillbringades på Riksantikvarieämbetets lokaler i Visby. Där finns bland annat konserveringsverksamheten som har sin inrikting mot metodutveckling. Just nu pågår ett stort projekt kallat "Projekt Arkeologisk Konservering" för att utveckla metoder för konservering av arkeologiskt material. Det handlar om 300 000 fina föremål som grävts fram på Gotland under 1900-talet och för att dessa föremål ska kunna få fortsätta att vara fina och möjliga att studera för forskning och ställas ut i utställningar behöver de konserveras. På bilden syns några av föremålen och fyra av de konservatorer som arbetar i projektet.


Vill du hålla dig uppdaterad på RAÄ:s verksamhet? Då är hemsidan http://www.raa.se/ och K-bloggen två digitala vägar.

söndag 16 oktober 2011

Lagar & lämningar - RAÄ del 3Ända sedan 1600-talet har det funnits en lag i Sverige som skyddar fornlämningar. Originaldokumentet förvaras i Vitterhetsakademins arkiv vid RAÄ, se bild 1. Arkivet ligger under marken på gården till RAÄ:s lokaler i Stockholm, se bild 2. Arkivet, som är öppet för besök, har info här.

Denna vecka har Rettigstipendiet varit förlagt på Samhällsavdelningen på RAÄ. Avdelningen arbetar med Kulturminneslagen, Kulturmiljöbidraget och kulturmiljöer i olika samhällsprocesser. RAÄ tar fram vägledningar för uppdragsarkeologi, har översyn över Kulturminneslagen, arbetar för att hänsyn tas till forn- och kulturlämningar och fyndfördelar föremål från arkeologiska undersökningar. Länsmuseet Gävleborg är den enda institutionen i länet som får föremål fyndfördelade till sig. En del av föremålen finns utställda i "Spår av Liv", länsmuseets permanenta arkeologiska utställning.

Läs de tidigare inläggen från RAÄ genom att klicka på del 1 och del 2.

onsdag 12 oktober 2011

Marsmänniskorna anfaller!

Avdelningschefen för ekonomiavdelningen på länsmuseet samt två av hennes närmaste kom upp till Hög från Gävle för att hälsa på och titta vad vi gjorde i fält. Ett berömvärt initiativ, tycker vi. Dock hade vi ett hinder att övervinna på vägen ut till täkten, eftersom lilldrängen i grannbyn for omkring och spridde flytgödsel överallt i åkern just i dag. Det var den kladdigaste åker vi sett. Det var sannolikt att deras skor skulle bli totalförstörda om de gick i det smetiga gödslet. Rådigt inhandlade de plastkassar på Coop, knöt dem om fötterna, och sedan gav de sig iväg ut på täkten. Ännu ett bevis på att en gävleborgare inte ger upp i första taget!

Den besvikne men rådige grävmaskinisten

Gert blir besviken ibland när han inte hittar något åt oss. Då tar han ibland egna initiativ!

Den fabulerande grävmaskinisten del 2

Gert, grävmaskinisten från Enånger, fortsätter sitt tolkande av livet på järnåldersgården i Hög vilken beboddes cirka 300 efter Kristus. Du behöver Adobe Flash Player för att se filmen.

tisdag 11 oktober 2011

Motspänstiga mössor från HudikVi har fått kepor och toppluvor av turistbyrån i Hudik. Jättebra! Vi blev jätteglada. Vi har haft dem hela säsongen. Det är bara det att toppluvorna har en tendens att åka upp och sätta sig på toppen av huvudet (kanske är det därför de kallas just "toppluvor"). En stund efter det att man satt på sig den ser man ut som en otillräknelig trädgårdstomte. Detta fenomen drabbade även medlemmar av referensgruppen i Hög i går.

Vävtyngder i brunnet stolphål i Hög!


Vi snittar stolphål och härdar i järnåldershuset i Hög så det står härliga till. Huset har brunnit. Det var nog därför det övergavs. Vi har flera lutande stolphål i huset. Vi vet inte än om stolparna rasat i samband med branden eller om de har lutat hela tiden. Vi vet inte heller än varför de i så fall har lutat. I botten på ett av de brunna stolphålen hittade vi i dag en hel hög med vävtyngder i lera, tyngder som hållit ned vävtrådarna så att det gått att stoppa in garn eller annan tråd mellan dem. Det var otroligt kul att göra ett riktigt fynd eftersom det varit litet tunt med det i schaktet hittills. Det har alltså vävts i huset för 1800 år sedan. Vi sa till varann att det kanske var den kvinna som låg begravd i Tegelhögen intill som vävde där. Det kändes som om avståndet till 300-talet efter Kristus blev litet kortare.

Den fabulerande grävmaskinisten


Vår favoritmaskinist Gert har sin egen syn på och sina egna idéer kring det vi hittar i Hög. Se hans funderingar om en härd som vi hittade i schaktet. Du behöver insticksprogrammet Adobe Flash Player 11 för att kunna titta på klippet.

Referensgruppsträff i Hög

Vi drog ihop en referensgruppsträff i Hög. Kul att diskutera våra grävningar och strategier med ett gäng erfarna arkeologer och konsthistoriker med stor kunskap om kultplatser och Norrlands järnålder och medeltid. Från vänster Mats Mogren, Anders Holmstedt, Lars Nylander, Maria Björck (länsmuseet), Magnus Källström, Ola George, Bosse Ulfhielm (länsmuseet), Inga Blennå, Elisabet Sandqvist samt Mathias Bäck.

torsdag 6 oktober 2011

Vi fortsätter gräva järnåldershuset i Hög
Den här veckan och nästa gräver vi vidare i järnåldershuset i Hög. Vi tror att det är en s.k. hallbyggnad. I tisdags började vi schakta och det kom fram en hel del stolphål och härdar, 25 stycken anläggningar hittills. Vi vill försöka avgränsa huset och få ett grepp om hur det har sett ut på platsen. Sedan skall ju alla anläggningar snittas och dokumenteras också. Vi gräver, fotar och ritar för brinnande livet. I hagen ned mot Hornån står ett gäng ungtjurar och stirrar melankoliskt på oss.

Den mest intressanta anläggningen hittills är en härd som vi snittade mitt på dagen. Profilen syns på bild här. Först har man anlagt en cylindrisk grop som man anlagt en härd i och eldat ett tag. Sedan har man bestämt sig för att göra om härden litet, lagt i ett golv eller en infodring av lera och sedan eldat på det/den. Vi har tagit kolprover för datering ur båda kollagren för att försöka se hur lång tid härden använts. Vi hoppas på andra spännande överraskningar i de andra anläggningarna.