torsdag 23 augusti 2018

Arkeologidagen 2018

Missa inte arkeologidagen på söndag. Kom till Kölsjön i Hassela och titta på en skogsfinsk rökugn.
Samling på parkeringen till Ersk-Matsgården klockan 13.00. Välkomna!fredag 29 juni 2018

Utgrävning vid Lappatäkten i JärvsöI år har vi fortsatt våra undersökningar vid sockenlappbostället i Järvsö. Under fyra fina dagar har vi tillsammans med byaföreningen grävt i och runt husgrunden vid Lappatäkten nära Grindstensberget. Liksom förra året blev det ett resultat över förväntan och vi fick ett stort fyndmaterial.

Vi har nu lyckats lista ut var ingången till huset legat. Det mindre rummet i husets nordvästra del har varit en farstu. Utanför fanns en enkel men hårt hoppressad sandpackning kantad med sten. En stor del av fynden hittades utanför byggnaden och framför allt nära ingången. De har förmodligen hamnat där när man sopat undan och städat huset. Invid vägglinjen fanns också ett stort antal gröna fönsterglasskärvor.  Vi hittade även keramik, flinta, spikar, djurben och olika järnföremål. 
I väggen, inne i huset, hittades en hel del fynd. Extra roligt var ett mynt med dalpilar präglat 1761.  
Överraskande nog hittade vi också ännu ett hjärtformat hänge, likadant som det vi hittade förra året. Det är i det närmaste identiskt med ett hänge som finns på en samisk trumma från norra Sverige. Vi hittade även några små pärlor som kan ha suttit på dräkten eller varit fastbroderade på en dräktväska. Bland de mera personliga fynden fanns också ett flertal knappar, hyskor och hakar, fingerborgar och kritpipor. En av fingerborgarna utgjordes av en modell som används just vid skinnarbeten. 

Grävningens mest spektakulära fynd var nog den kanonkula som hittades utanför huset vid väggen. Vår kontakt på Armémuseet berättade att det troligen är en sexpunds kanonkula. Hur den hamnat här kan vi nog aldrig lista ut. 

Här kan du se ett inslag om utgrävningen från SVT Nyheter Gävleborg och här kan du lyssna på ett inslag från SR Gävleborgmåndag 18 juni 2018

Nytt vrak utanför Axmar bruk


Förra året hittade Gävle kommun ett nytt vrak vid sjömätning utanför Axmar bruk. Nu har vraket besiktigats av Sjöhistoriska museets marinarkeologer i samarbete med Länsmuseet. Det visade sig vara skrovet av en ungefär 20 meter lång träskuta, byggd i både kravell- och klinkteknik.
Det nya vraket ligger bara omkring 50 meter från restaurangen Axmar brygga och det är konstigt att det inte upptäckts tidigare med tanke på hur mycket som dykts här under åren.

Hur gammalt det nyupptäckta vraket är går inte att säga än. Men förhoppningsvis kan fartyget framöver dateras med så kallad dendrokronologi – årsringsdatering. Med tanke på vrakets position är det troligt att det har en koppling till järnbruket i Axmar. Kanske har det varit en skuta som fraktat kolved till masugnen. En hel del virke ligger ialla fall vid vrakplatsen. Forskningen lär fortsätta….

Besiktningen filmades av Sjöhistoriska museets arkeologer. Se filmen här: marinarkeologer dyker på det nyfunna vraket

måndag 14 maj 2018

Föreläsning i Hudiksvall om skogsfinnar!

Välkomna till en föreläsning i Hudiksvall om skogsfinnar! Maud Wedin berättar om den skogsfinska kulturen och finnbosättningar i Gävleborgs län. Onsdag 16 maj klockan 19:00 på Hudiksvalls bibliotek. 
Föreläsningen är starten på det treåriga projektet Skogsfinnar i Hassela som Länsmuseet kommer att jobba med.

Kontakt: Inga Blennå, 026-65 56 73, inga.blenna@xlm.se

VÄLKOMNA! 

torsdag 3 maj 2018

Föreläsning: Skogsfinnar i Gävleborgs län

Geometrisk avritning 1725. Lantmäteristyrelsens arkiv, V18-17:1.Välkomna till ett spännande föredrag! Maud Wedin berättar om den skogsfinska kulturen och finnbosättningar i Gävleborgs län. Lördag den 5 maj klockan 14:00 på Länsmuseet Gävleborg.Sverige och Finland har en gemensam historia som går långt tillbaka i tiden. Under slutet av 1500-talet och in i nästa århundrade kom flera skogsfinska nybyggare bland annat till Gävleborgs län. Skogsfinnarna hänvisades till obebodda allmänningar i utmarkslägen. Kronan lockade med skattefria år och det var viktigt att inte de nya bosättningarna inkräktade på böndernas fäbodskogar. Man byggde rökstugor med rökugnar som värmekälla och livnärde sig bland annat på storskaligt svedjande och boskapsskötsel. Föreläsningen handlar om den skogsfinska kulturen allmänt men med fokus på finnbosättningarna i Gävleborgs län.Maud Wedin är ordförande i det skogsfinska nätverket Finnsam och har disputerat med avhandlingen Den skogsfinska kolonisationen i Norrland.

VÄLKOMNA!


fredag 27 april 2018

Titta in på Järnrikets nya hemsida!

www.jarnriket.seIdag har Järnriket fått en ny uppdaterad hemsida. Texterna är mera komprimerade och anpassade till att läsas på skärm. På sidan finns också uppläsningstjänsten Talande Webb. Det går även bra att besöka sidan via din mobiltelefon.

På sidan finns bland annat Besöksplatser listade med korta faktauppgifter. Det är även möjligt att hitta platserna utmarkerade på en karta över Gästrikland. En viktig del av innehåller kallas Veta mer och består av mer utförliga texter. Där finns mera fakta om Järnriket och järnframställning, handel och livet på bruken men även om trädgårdar och konst. Sidan kommer också att byggas på med flera bilder allteftersom.

Vi hoppas att ni som besökare får nöje av sidan och att även tidigare besökare känner sig som hemma. Välkommen till Järnriket!

                                                                     www.jarnriket.setorsdag 26 april 2018

Hjälp oss kartlägga den skogsfinska historien i Hassela!


Avmätning från 1753, Lantmäteristyrelsens arkiv V18-17:2. Lantmätare Lars Lindenborg.

Länsmuseet Gävleborg kommer under 2018 att arbeta med att kartlägga skogsfinska kulturmiljöer i Hassela. Speciellt fokus kommer att ligga på Kölsjön, Vrångtjärn och Lindsjön. Projektet vill synliggöra och registrera lämningarna – så att de blir kända och skyddade.

Det är väl känt att flera finska bosättare tidigt kom till Hassela. De förde med sig bland annat nya byggnadstyper med rökugnar och storskaligt svedjebruk. Enligt muntliga uppgifter var finnarna också duktiga på att framställa järn och att smida. Men vi vet egentligen inte så mycket om den första tidens bebyggelselägen och försörjning. Känner ni till platser med lämningar efter bebyggelse och järnframställning? Och kanske traditioner och berättelser som kan kopplas till platserna? Ta kontakt med oss. Hjälp oss att hitta, uppmärksamma och skydda den skogsfinska historien! 

Kontakta oss!

Inga Blennå                                                                     Maria Björck                       

inga.blenna@xlm.se                                                        maria.bjorck@xlm.se
026-65 56 73                                                                   026-65 56 45
arkeolog, stationerad i Hudiksvall                                  arkeolog/avdelningschef Kulturmiljö


www.facebook.com/skogsfinnar

onsdag 28 mars 2018

Samiska föremål till Gotland för analys


Länsmuseets arbete med det samiska kulturarvet går vidare på olika sätt. Den här veckan är en av våra arkeologer i Visby för att där analysera några föremål från förra sommarens grävning på ett sockenlappsboställe i Järvsö. På Gotland finns nämligen Kulturarvslaboratoriet, som är en del av Riksantikvarieämbetet. Tack vare deras Gästkollega-koncept finns det möjlighet att som museitjänsteman ta med sig föremål och frågeställningar till Visby och på plats tillsammans med deras experter genomföra avancerade naturvetenskapliga analyser.

Ett av de föremål vi har med är ett hänge, som troligen har suttit på en trumma. På detta utförs en rad, icke förstörande, undersökningar. Till exempel: mikro-XRF där man kan se vilka grundämnen ett föremål består av, och SEM (svepelekronmikroskop) som genom extrem förstoring kan se sådant som annars är svårt att se (som vilken typ av fibrer en textil består av). Med röntgen kan man dessutom se igenom täckande lager. Kolla nedan vad som framträder på hänget i röntgenapparaten:
Själva hänget med tillhörande kedja visade sig vara av mässing, alltså en legering mellan koppar och zink. Ett litet nystan med metalltråd som vi trodde var tenntråd – tennrådsbroderi är ett av de hantverk som förknippas med sockenlapparna – var istället bly!

Idag fortsätter arbetet. Kanske går det att få fram om den lilla tråden som suttit i hänget är gjort av ull eller av annat djurhår, möjligen går det också att se om tråden varit färgad. Hursomhelst har vi redan nu fått en hel del svar, och många nya frågor.


Sara Norrehed på kulturarvslabbet manövrerar svepelektronmikroskopet (burken till vänster) via datorn.


Här finns en länk till Riksantikvarieämbetet om vårt besök i Visby: 

tisdag 6 februari 2018

I dag firar vi samernas nationaldag!

Och vi vill också presentera ett projekt som vi just nu jobbar med: 
OHTSEDIDH - ett projekt om samiska kulturyttringar i Mellansverige.

Det har funnits en samisk befolkning i Mellansverige sedan lång tid tillbaka. Trots att vi hittar uppgifter i arkiv  och genom muntlig tradition vet vi väldigt lite om den samiska kulturhistorien i regionen. Men vi vet att det inte bara finns en samisk historia. Fjällsamernas säsongsvistelser, sockenlappar, skogssamiska näringar samt samer på tillfälliga besök är skilda företeelser som avsätter olika spår i såväl arkiven som i det faktiska landskapet. Vilka var dessa sydliga samer och hur yttrar sig deras kulturarv? 

Inom projektet OHTSEDIDH jobbar vi med att synliggöra och sprida kunskap om det samiska kulturarvet i vårt område. Kunskap är en förutsättning för att kunna skydda de fysiska spåren i landskapet. På sydsamiska betyder OHTSEDIDH "att söka". Just nu jobbar vi också med att ta fram en klickbar karta som kommer att bli en kunskapsbank alla kan användaKänner du till berättelser och platser som kan kopplas till det samiska kulturarvet? Kontakta gärna någon av museets arkeologer.  


Projektet är ett samarbete mellan länsmuseerna i Dalarna, Gävleborg och Västmanland samt Gaaltije Sydsamiskt kulturcentrum. 

Den 8 februari kommer vi att delta i konventet Folk och Kultur i Eskilstuna. Där kommer vi också att presentera vårt projekt, se folkochkultur.se/program/torsdag-8-feb