tisdag 30 november 2010

Föreläsning i Söderhamn


Föreläsning av Ola George, arkeolog från Murberget i Härnösand, Länsmuseet Västernorrland. Ola berättar om undersökningarna av den medeltida fogdeborgen Styresholm, en systerborg till Faxeholm i Söderhamn.

Kom och lyssna till en spännande föreläsning!
Tid: torsdag 2 december klockan 19
Plats: Söderhamns stadsbiblioteks café
Välkomna!

Ännu en färsk datering från centrala Torsåker


I samband med utredningen för vattenledningen i Torsåker i våras hittade vi även en härd. Ganska tunn och ytlig, det hade inte eldats där särskilt mycket och länge, men ändå. Den låg i åkern i byn Berg, ett litet stycke ovanför ån. Vi tog kol till datering, och svaret från Ångströmlabbet kom med posten i går. Dateringen ligger ungefär i 500-talet e.Kr. Det är samtida med exempelvis gravfältet i Västerhästbo och en daterad järnframställningsplats i Bäckebo i närheten av sjön Malmjärn. Människorna har bott och rört sig över hela socknen under denna tid. Ännu en liten pusselbit i det spännande och komplexa mönster som vi kallar Torsåkers sockens förhistoria.

Ett väldoftande nybygge på Strandgatan 28

Pepparkaksopera i stor Scala

Ni som såg konstnär Margareta Perssons sagolika pepparkaksslott i länsmuseets entré julen 2009 blir kanske tvungna att nypa er själva lite lätt i armen nu … för, jodå, i år har hon skapat något ännu mer uppseendeväckande!
Årets byggnad är inspirerad av operans magnifika värld. Och ingen kan väl vara lyckligare än de rödkindade marsipanprimadonnor som innanför pepparkaksdoftande väggar nu får en ståndsmässig boning.
Missa inte Sveriges häftigaste pepparkakshus. Det uppförs just nu, för att finnas på plats i länsmuseets entré inför den årliga julmarknaden söndagen den 5 december.

Bilder: Detaljer från pepparkaksopera under uppförande: Gaveldekoration och Marsipanprimadonna. Margareta Persson, 2010.

måndag 29 november 2010

En smått sensationell datering!!!


Vi hittade spåren av en svedja (en nedbränning av sly och undervegetation för att förbereda för bete) i åkern vid Torsåkers kyrka när vi gjorde en utredning för en vattenledning i våras. Kol från lämningen skickade på 14C-datering på Ångströmlabbet i Uppsala. Vi antog preliminärt att svedjan var från medeltiden. Åkern kallas Kyrkåkern i äldre kartor. Det var ett rejält kollager under matjorden. Svaret kom i dag, och det svajade till litet i knäna när vi insåg att kolet daterats till yngsta stenåldern, någonstans vid 2400 f.Kr. Man får m.a.o. tänka sig betesdrift med ett utvecklat svedjebruk i centrala Torsåker så tidigt. Jättespännande! I morgon skall vi berätta om ännu en datering från Torsåker.

Lyckat seminarium

Arkeologiseminariet om begravningsritualer blev en smärre succé. Många olika aspekter på riter i samband med hanteringen av döda. Det finns några röda trådar som kommer igen vare sig man pratar om stenålder, järnålder eller medeltid. Uppfattningen om livet efter detta. Det har uppenbarligen varit svårt för människor genom alla tider att skapa sig en bild av en människa man känt väl som inte finns längre. Metoderna att få den människan att leva kvar på ett eller annat sätt har dock varierat. Lyssna på Fredrik Larsson om Kött och bröd - död och avfall i Radio Gävleborgs lyssnararkiv från tisdagen den 23 november strax före klockan 16.00.

torsdag 25 november 2010

En vintrig vägutredning i Västra KungsbäckHela torsdagen var vi ute och schaktade i sträckningen för den väg som skall leda in till nya Mackmyra whiskyby. Det blåste elaka polarvindar, och det drev igen överallt p.g.a. all lös snö. Men gävleborgsarkeologer ger inte upp så lätt. Vi höll ut hela dagen trots att det ven om öronen. Vi hittade tyvärr ingenting. Det var lerigt och eländigt i schakten, vilket kan vara en förklaring. Ingen vill ju bo på lera, och dessutom är det besvärligt att gräva i.

måndag 22 november 2010

Seminarium i morgon!

I morgon går seminariet om begravningsritualer av stapeln. 84 personer är anmälda! Det skall verkligen bli en jättespännande dag.

Råvattenledning mellan Hallboviken och Hudiksvall

Länsmuseet har utfört en utredning inför anläggande av råvattenledning från Hallboviken i Hög till centrala Hudiksvall. Utredningen gällde två alternativ, ett nordligt och ett sydligare. I utredningen har endast tre "nya" lämningar registrerats. Sammanlagt ligger sex lämningar inom området för det norra alternativet och fyra inom området för det södra.

Kraftledningar Mo grindar - Grönviken - Tönsen

Länsmuseet har utfört en särskild utredning av sträckningar för tre kraftledningsgator i Bollnäs, Ockelbo och Söderhamns kommuner. 45 lämningar påträffades och registrerades i utredningen. Lämningarna dominerades av kolningsområden, men även resterna efter en äldre ledningssträckning samt röjningsrösen och en gränsmarkering framkom. Dessa lämningar klassas som övriga kulturhistoriska lämningar. I sträckan Grönviken-Tönsen påträffades också en boplatsvall i klapper, vilken dock klassas som fast fornlämning.

Vitalianerna - Östersjöns härskare!


Detta kan man få höra berättas om på Söderhamns bibliotek den andra december. Vår kollega Ola George kommer och berättar om systerborgen till Faxeholmen i Ångermanland; Styresholm. Ola och hans kolleger vid Länsmuseet Västernorrland har grävt på borgen i flera säsonger.

Föredraget arrangeras av länsmuseet på uppdrag av projektet Hälsinglands medeltid.

VÄLKOMNA!

onsdag 10 november 2010

Vindkraftspark Annefors
Länsmuseet har påbörjat en arkeologisk utredning av en vindkraftspark i Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Vi har hittat ett antal lämningar, främst kolbottnar efter resmilor och grunder efter kolarkojor men också en uppallad sten, en så kallad "liggande höna". Inventeringarna har nu avslutats för i år och kommer att återupptas till våren.

torsdag 4 november 2010

Högskolekurs om medeltiden i HälsinglandI vår kan man läsa kurser om Hälsinglands kulturhistoria på Högskolan i Gävle, i samarbete med Hälsinglands museum. Inom kursen "Hälsingland under medeltiden" studeras bl.a. den spännande Forsaringen och Haaken Gullesons skulpturer.