fredag 27 april 2018

Titta in på Järnrikets nya hemsida!

www.jarnriket.seIdag har Järnriket fått en ny uppdaterad hemsida. Texterna är mera komprimerade och anpassade till att läsas på skärm. På sidan finns också uppläsningstjänsten Talande Webb. Det går även bra att besöka sidan via din mobiltelefon.

På sidan finns bland annat Besöksplatser listade med korta faktauppgifter. Det är även möjligt att hitta platserna utmarkerade på en karta över Gästrikland. En viktig del av innehåller kallas Veta mer och består av mer utförliga texter. Där finns mera fakta om Järnriket och järnframställning, handel och livet på bruken men även om trädgårdar och konst. Sidan kommer också att byggas på med flera bilder allteftersom.

Vi hoppas att ni som besökare får nöje av sidan och att även tidigare besökare känner sig som hemma. Välkommen till Järnriket!

                                                                     www.jarnriket.setorsdag 26 april 2018

Hjälp oss kartlägga den skogsfinska historien i Hassela!


Avmätning från 1753, Lantmäteristyrelsens arkiv V18-17:2. Lantmätare Lars Lindenborg.

Länsmuseet Gävleborg kommer under 2018 att arbeta med att kartlägga skogsfinska kulturmiljöer i Hassela. Speciellt fokus kommer att ligga på Kölsjön, Vrångtjärn och Lindsjön. Projektet vill synliggöra och registrera lämningarna – så att de blir kända och skyddade.

Det är väl känt att flera finska bosättare tidigt kom till Hassela. De förde med sig bland annat nya byggnadstyper med rökugnar och storskaligt svedjebruk. Enligt muntliga uppgifter var finnarna också duktiga på att framställa järn och att smida. Men vi vet egentligen inte så mycket om den första tidens bebyggelselägen och försörjning. Känner ni till platser med lämningar efter bebyggelse och järnframställning? Och kanske traditioner och berättelser som kan kopplas till platserna? Ta kontakt med oss. Hjälp oss att hitta, uppmärksamma och skydda den skogsfinska historien! 

Kontakta oss!

Inga Blennå                                                                     Maria Björck                       

inga.blenna@xlm.se                                                        maria.bjorck@xlm.se
026-65 56 73                                                                   026-65 56 45
arkeolog, stationerad i Hudiksvall                                  arkeolog/avdelningschef Kulturmiljö


www.facebook.com/skogsfinnar