torsdag 26 april 2018

Hjälp oss kartlägga den skogsfinska historien i Hassela!


Avmätning från 1753, Lantmäteristyrelsens arkiv V18-17:2. Lantmätare Lars Lindenborg.

Länsmuseet Gävleborg kommer under 2018 att arbeta med att kartlägga skogsfinska kulturmiljöer i Hassela. Speciellt fokus kommer att ligga på Kölsjön, Vrångtjärn och Lindsjön. Projektet vill synliggöra och registrera lämningarna – så att de blir kända och skyddade.

Det är väl känt att flera finska bosättare tidigt kom till Hassela. De förde med sig bland annat nya byggnadstyper med rökugnar och storskaligt svedjebruk. Enligt muntliga uppgifter var finnarna också duktiga på att framställa järn och att smida. Men vi vet egentligen inte så mycket om den första tidens bebyggelselägen och försörjning. Känner ni till platser med lämningar efter bebyggelse och järnframställning? Och kanske traditioner och berättelser som kan kopplas till platserna? Ta kontakt med oss. Hjälp oss att hitta, uppmärksamma och skydda den skogsfinska historien! 

Kontakta oss!

Inga Blennå                                                                     Maria Björck                       

inga.blenna@xlm.se                                                        maria.bjorck@xlm.se
026-65 56 73                                                                   026-65 56 45
arkeolog, stationerad i Hudiksvall                                  arkeolog/avdelningschef Kulturmiljö


www.facebook.com/skogsfinnar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar