torsdag 19 september 2013

Stentornet i Välsta


Just nu pågår en restaurering av stentornet, eller kastalen, i Välsta strax norr om Hudiksvall. Det är den enda kvarvarande resten i Hälsingland efter ett medeltida stentorn som inte står invid en kyrka. Tornet är sannolikt byggt av traktens stormän och tidigare har ett liknande också funnits i grannbyn Fröland. Vi tror att lämningen fungerat som förvaringsutrymme för värdefulla varor. Kanske skinn eller järn? Exakt när tornet byggdes vet vi inte, kanske någon gång under 1100- eller 1200-talet. Vi hoppas hitta rester av det ursprungliga murbruket för att kunna göra en datering.

Det som nu syns är murrester i en 6,5x6,5 meter stor kvadrat. Murarna är mellan 1-1,5 meter höga med undantag av det nordvästra hörnet, som är cirka 6 meter högt. Tornet har troligen ingått i ett större byggnadsverk och står högt placerat med utsikt över välstadalen. Lämningen restaurerades senast på 1930-talet och på fotografier syns vilken bra utsikt man haft från platsen. Nu är höjden tätt bevuxen med skog och det går inte längre att se stentornet från vägen.

Snart är höstens arbete med att bevara ruinen klart. Vi hoppas det går att få en datering av det gamla murbruket och återkommer då med resultatet/IB   


torsdag 12 september 2013

Skylten vid matkällaren i Storvik är puts väck
Vi blev litet ledsna när vi upptäckte att vår Oväntade möten-skylt vid matkällaren vid järnvägsstationen i Storvik var förstörd. Någon har slitit loss plattan med själva skylttexten och bilden på. Trots idogt sökande hittade vi den inte. Oväntade möten är ett skyltprojekt vi arbetat med tillsammans med länsstyrelsen. Det står en handfull skyltar ute i Torsåker och Ovansjö. 

Det var litet ledsamt att höra av sig till projektledaren och tala om det här. Men, sa vi då till henne, kirskålen runt skylten har varit nedtrampad hela sommaren, så det är nog många som har läst den. Och, svarade hon, kanske det var någon som tyckte den var så intressant och bra att de tog med sig den hem :)!

Kanske det var så det var? Vi hoppas det.
/KE

onsdag 11 september 2013

Skyltkoll äntligen på Platsr


Vi fick medel från Gästriklandsfonden för flera år sedan för att göra en hemsida med en karta över de platser som länsmuseet gjort skyltar till i Gästrikland under alla år. Vi försökte göra en egen hemsida, men det blev för krångligt. Då kom som en skänk från ovan denna fantastiska sida i Riksantikvarieämbetets regi. Där kan alla lägga in sina platser, och samlingar med platser. Det tog litet tid, men nu har vi gjort det. Vi har inte tagit med de platser där skylten ryckts bort och kastats bort, exempelvis vid kalkbrottet i Torsåker, utan vi tog med de miljöer där det finns en skylt. SKYLTKOLL har vi kallat det här projektet. Nu kan vi avsluta Gästriklandsdelen och hoppas att det någon gång kommer en möjlighet att lägga in alla våra skyltade miljöer i Hälsingland. Titta in på Platsr och sök på "Skyltkoll".

/KE

tisdag 10 september 2013

Etapp 2 i undersökningen av Kårböle skans

20-22 augusti utförde vi den andra etappen av undersökningen på Kårböle skans. Skansen är ju en försvarsanläggning från 1600-talet, vår utpost mot väst. Där låg soldaterna och tryckte i 76 nedgrävda små bostäder, på enkla britsar. Det kanske inte var så roligt alla gånger. Vi grävde en av husgrunderna i maj, samt ett utsnitt av vallens västra del. Då hittade vi några mynt, brända ben efter kött soldaterna ätit, en muskötkula och en del annat. Vallen visade sig ha en timmerkonstruktion under den höga sandvallen. I både huset och vallen kunde vi urskilja två eller fler faser. Sannolikt byggdes husen och vallen om åtminstone en gång.

I etapp 2 grävde vi ut spisröset i husgrunden och breddade snittet i vallen något. I spisröset kom det fram ganska mycket ben, både från ko/gris och från ett mindre djur, t.ex. en hare eller en liten kulting. Vi kunde också se tre olika faser i röset, där man byggt om och för varje gång stoppat in ett mynt i spiskonstruktionen för att bringa lycka. I vallen hittade vi fortsättningen på timmerkonstruktionen. Vi kommer att berätta om grävningen på en kulturlunch den 5 november. Förhoppningsvis kommer då även Stellan Fagrell från Kårböle byalag, f.d. brigadgeneral, att vara med och berätta om de militärtekniska och militärhistoriska omständigheterna. Missa inte det!
/KE

Jonathan Lindström får Hertig Karls pris
Vi såg i går på nättidningen Svensk Historia att arkeologen Jonathan Lindström fått Hertig Karls pris för sitt arbete med att sprida kunskap om svensk historia. Jonathan har skrivit flera böcker för barn och vuxna, bland annat Bronsåldersmordet, om ett fynd av resterna av en man som mördades för flera tusen år sedan. Många barn älskar Jonathans bok om det spännande Dödshuset i Turinge utanför Stockholm. Grattis Jonathan! Läs mer här.
/KE