tisdag 24 maj 2011

Ny rapport om dateringar av stockbåtar


Nu har finns rapporten om Långmyrsjön att beställa i pappersform. Det är också tänkt att den skall finnas att ladda ned från vår hemsida. Rapporten handlar om stockbåtar från Långmyrsjön i Bjuråker, vilka daterats till medeltid. Stockbåtar är spännande! Dateringar och fyndplatser när det gäller stockbåtar i landet visar att de i stor utsträckning använts under järnålder och medeltid, och att de använts flitigt i insjöar i utmarken. I höst kan man få höra mer om detta i vårt seminarium om "Förhistoriska färder på vatten" i november.

fredag 20 maj 2011

UPPEHÅLL I GRÄVNINGARNA I HÖG!


Nu gör vi ett uppehåll i grävningarna i Hög. Anledningen till detta är att vi har ett projektmöte i Tarttu i Estland som vi måste åka till. Vi återupptar grävandet den 30 maj!

onsdag 18 maj 2011

Maja Hagerman om remissen om uppdragsarkeologi

Maja Hagerman har yttrat sig i sin blogg om det nya förslaget om uppdragsarkeologi. Klockrent! Läs inlägget på www.majahagerman.blogspot.com/2011/05/arkeologi-pa-rea.html.

Stencirkeln i HögHär är vår stencirkel i Hög, markerad med blå sprayfärg. Det var den som syntes som en vit cirkel på markradarbilderna. Att det var vitt betydde att jorden var omgrävd. Jorden måste m.a.o. vara omgrävd kring och mellan (och under) blocken som ingår i ringen. Blocken är ditlagda. När Gert kände på dem med skopan låg de lösa. Alla utom ett som var jordfast. Ovanför cirkeln ligger ett par härdar. Runt omkring alla block och över hela ytan ligger det rödfärgad sand. I mitten av cirkel skulle enligt markradarn finnas något som liknade ett golv, på en lägre nivå. Vi schaktade fram den i går. Det är ett antal stora block i mitten, och mellan blocken ligger ett lager av rostrött grus. Vi är alla ganska övertygade om att detta inte är naturens verk utan att stenarna är ditförda. De består alla av en bergart som är alldeles knallröd inuti. Nu gör vi ett uppeh¨åll eftersom vi måste åka på projektträff i estland, men måndagen den 30/5 är vi igång där igen.

måndag 16 maj 2011

Världens bästa maskinistVår favoritgrävare i länet. Gert Sättlin från Enånger. Gert grävde med oss första gången -96, och vid det här laget kan han allt en Huddigförare behöver veta om sökschakt och avbaning med grävmaskin. När Gert kör igång rototilten är det rena underhållningen. Ibland ser han lämningar som vi inte ser. Och han har alltid några roliga historier på lager. I morron är det dags igen.

Inga bilder från Hög i dag, men ändå

Vi skulle visa bilder på hur det såg ut i vårt scahkt i Hög i dag, men datorn vill inte ta emot bilderna från kameran. Vi jobbar på detta. Tills vidare kan vi meddela detta:

- I morse när vi kom hade vi en swimmingpool i schaktet. Det har regnat hela helgen, och leran i Hög släpper verkligen inte igenom vatten. Södra delen är en veritabel insjö.

- Vi har ägnat dagen åt dokumentation: rensat fram anläggningar, snittat dem, ritat och fotograferat. Inget sensationellt kanske, men ett stycke järnslagg i en av anläggningarna i alla fall.

- Vi jobbar just nu efter teorin att det vi gräver är en kultplats från äldre järnålder. Detta går vi på tills ett fynd eller en 14C-datering säger något annat.

- I schaktet finns en hel del av en knallröd bergart som människorna på platsen använt till att strö ut rödfärg. Vi får nog anlita en geolog för att få reda på vad bergarten heter.

- I morgon kommer Gert sättlin tillbaka med sin Huddig, och då skall vi försöka leda bort vattnet och gräva ned runt blocken för att se hur det ser ut där.

fredag 13 maj 2011

Kulturarvet som resurs


Har vi råd att inte bevara kulturarvet? I dagens Gefle Dagblad debatterar vi bevarandet av kulturarvet efter att kulturredaktören ställt frågan "Hur vårdar vi egentligen vårt kulturarv?".

Kulturmiljöer, allt från förhistoriska gravhögar till modernistisk arkitektur, är platser för upplevelser, inspiration och eftertanke. Många, många kulturella och kreativa näringar använder kulturarvet som utgångspunkt - som spännande lokaler, affärsidéer, varumärkesbyggare och kunskapskällor. Kulturmiljöer har både ett egenvärde och ett mervärde. Egenvärde i form av källor till historien och mervärde genom att bidra till attraktiva livsmiljöer, folkhälsa och näringslivsutveckling - tillväxt för att använda ett modernt ord. Läs hela artikeln här.

torsdag 12 maj 2011

I dag har vi börjat schakta

I dag har vi börjat schakta i den åkerkil där det på markradarbilderna syntes en stor ring. Det var uppiggande att upptäcka att det var en gles ring av stora block. Vad kan det vara? Det verkar inte vara någon grav. I mitten hittade vi ett tjockt lager rödockra. På norra sidan fanns en nedgrävning med ett kulturlager i, ett par härdar och eventuellt ett stolphål. Vid stenar och block ligger rödockra strödd. Så uppfattar vi det i alla fall. Vi återkommer med en rapport i morron.

Vår klippa i Hög


Det här är Carola. Carola är kyrkogårdsvaktmästare i Hög. Hon är vår fasta punkt i denna vackra socken. När man glömmer arbetsskorna hemma, då har Carola ett par att låna ut. Man får låna hennes toalett när det är syföreningsmöte i församlingshemmet. Hon har PET-flaskor att fylla upp med vatten när det är för långt att hämta våra. Hon känner med oss när vi inte hittar något, och när det dyker upp något i backen är hon glad för vår skull. Hon låter oss få ha grävgrejerna i ladan. När det visade sig att toaletten i vår bod inte var laddad, så ordnade hon så vi kunde använda toan i församlingshemmet. Listan blir lång om man skall räkna upp allt som Carola har hjälpt till med de två veckor vi har grävt. Tack snälla du för all hjälpsamhet och gästfrihet.

onsdag 11 maj 2011

Hög i dag

I går började vi gräva i en stensättning som enligt uppgift skulle finnas strax sydöst om Kungshögen (benämning i Fornminnesregistret RAÄ 49:2). Vi hade en del förväntningar på den graven. Vi kände att den kanske kunde ge oss någon typ av information om tiden efter romersk järnålder här i Hög. Enligt fornminnesregistret skulle graven vara 4 m i diameter och 0,4 m hög.

Vi grep oss an den med fyllhammare och spadar. Vi blev litet brydda när vi först var tvungna att schakta oss igenom ungefär en halvmeter mat- och kompostjord. Vi tänkte att graven kanske blivit övertäckt under årens lopp. Men vi hittade ingen konstruktion. Ingen kedja eller ring av stenar. Inget kol. Inga fynd. Vi hade att kämpa med en gigantisk myrstack som täckte hela mitten av graven. Myrorna blev inte glada över detta.

I dag, på förmddagen, var vi tvungna att ge upp och inse att det inte alls var en grav. Så kan det vara ibland. Man kan aldrig veta var gamla uppgifter om gravar kommer ifrån från början. Vi kollade av ytorna runt omkring, men vi är rätt säkra på att det inte finns någon grav där.

Däremot dök en av våra kolleger på Länsstyrelsen upp, och visade oss ett block längre ned mot ravinen, och berättade att hon grävt gravar som såg ut så i Närke. Vi tog efter en diskussion med markägaren upp en yta framför blocket. Det ser lovande ut. Vi hittade genast skärvsten, och något som troligen är keramik. Det blir spännande att fortsätta gräva där i morgon.

måndag 9 maj 2011

Súmmering av första veckan i Hög

De här sakerna hann vi med här i Hög under förra veckan:

-Gräva några rutor mellan kyrkan och Kungshögen för att försöka hitta några spår från järnåldern. Det fanns bara matjord i schakten.

- Gräva tre rutor vid runstenarna på västra sidan av kyrkan. Där hittade vi ett omtrampat lager och spår av tegeltillverkning. Senare har vi fått veta att det verkligen har funnits en tegelslagningsplats här, och i åkern norr om vägen.

- Gå med metalldetektor i området kring kyrkan och storhögarna. Vi hittade inga förhistoriska föremål, men vi hittade bland annat en yxa och ett stort kopparmynt från Karl XI:s tid, från år 1673. Myntet ser ni på den nedersta bilden.

- Få markradarrresultat från stora delar av området. Något som ser ut som en borttagen storhög syns på bilderna. Under detta skall det enligt uppgift finnas stolphål och något slags fyrkantig nedgrävning. Vi jobbar just nu på att få fram kabelanvisning och markägarmedgivanden för att få schakta av matjorden och titta vad det egentligen är som ligger där under. Inga och Ola grävde en ruta innanför ringen för att få se vad som skulle komma fram. Man såg bara två olika sorters mjäla i rutan. Detta är något av ett mysterium. Men vem har sagt att arkeologi skall vara lätt?

- Vi tog också upp en ruta i kanten mot åkern söder om kyrkogården. Vi hittade inget där heller.

Summa summarum av den första veckans grävning är att det finns förvånansvärt få spår av järnåldershus och dylikt under jord med tanke på vilka fornlämningar man faktiskt ser ovan jord. Vi funderar mycket på hur man har tänkt när man har använt området under järnåldern. Hela ytan består av mjäla vilket är ganska lättgrävt.

Nu i vecka två planerar vi nya tag. Mer om detta snart!

torsdag 5 maj 2011

Nu har vi börjat gräva i Hög!Nu har vi jobbat vid Högs kyrka utanför Hudiksvall i fyra dagar. Det stora syftet med grävningarna är att försöka hitta en vikingatida kultplats.


Vi har grävt några rutor mellan kyrkan och gamla prästgården/Kungshögen. Där fanns ingenting, bara resterna av en åker, d.v.s. matjord och en hoper mer sentida fynd som tegel, glas m.m. Men där låg i alla fall litet smidesslagg.


Vi har också tagit upp ett par rutor vid runstenarna, väster om kyrkan, mest för att kunna utesluta den ytan. På kartan från tidigt 1700-tal ser man att den gamla kyrkvallen låg där. Vi hittade mycket riktigt ett omrört, omtrampat lager som visar att många människor sprungit av och an där. Under det lagret låg bara sand och orörd mjäla.


Det mest spännande är att undersökningarna med markradar resulterade i en formation i åkern söder om Kungsgården som ser ut som en bortodlad storhög. Under den skall det finnas rader med stora stolphål, 1,5 m i diameter, lagda med två meters mellanrum. Detta är troligen stolphål till de bärande stolparna till en hallbyggnad. Byggnaden är då i så fall äldre än storhögen, vilken borde vara från 200-talet ungefär. Mycket spännande! Fortsättning följer.


Vi blir ivrigt påhejade av Högsborna, bland annat hembygdsföreningens ordförande Olle Magnusson. Många av invåarna i Hög är bergis ättlingar till de hövdingar som ligger begravda i storhögarna.

måndag 2 maj 2011

21 ingrävda föremålI torsdags grävdes 21 föremål ned på museets tomt, till minne av Tejernobylkatastrofen för 25 år sedan. Föremålen mättes in och beskrevs som vi brukar göra med arkeologiska fynd. Dokumentationen sparas i museets arkiv. Det blev reportage i både tidning, TV och radio.