tisdag 26 februari 2013

Smide i Hög på hundratalet efter Kristus: ny rapport


I vårt arkeologiprojekt om området vid Högs kyrka utanför Hudiksvall försöker vi reda ut några frågor kring storhögarna och den tidiga historien. detta ingår i vårt kultplatsprojekt Cult Identity. Ett par frågeställningar rör de gamla grävningarna i området. Kungshögen grävdes ut på 1930-talet och Tegelhögen undersöktes ungefär tjugo år senare. I Tegelhögens fyllning hittades järnslagg. Vi har undrat om slaggen kom från framställning av järn, eller från smide. Skulle slaggen komma från järnframställning ("blästbruk") så skulle det innebära att vi fick flytta tillbaka dateringen av introduktionen av järnframställning i Hälsingland med ungefär trehundra år, till hundratalet efter Kristus. De tidigaste kända spåren efter blästbruk fanns på Björkaboplatsen utanför Hudiksvall, från fyrahundratalet eller något senare. Det har påträffats slagg i en tomtning på Hornslandsudde, daterad till 200 e.Kr., men det är smidesslagg. 

Fynden från Kungshögen finns på Hälsinglands museum. Vi fick låna ett par slaggstycken för att skicka dem till analys hos UV GAL (Gearkeologiskt Laboratorium) i Uppsala. Nu har rapporten kommit, och det är utan tvekan smidesslagg det är frågan om. Ett av stycken är en smidesskålla, och alla bitar har bildats från upphettat järn i en ässja när någon smitt. Därmed vet vi att det förekommit järnsmide någonstans i närheten av Kungshögen före det att hövdingen gravlagts där på hundratalet. men var fanns smedjan och ässjan? Vi har inte hittat något när vi letat i samband med undersökningarna. Kanske låg den på andra sidan om vägen? 

Vi vet inte när järnsmidet introducerades i Hälsingland, men nu har vi i alla fall en rad fakta som visar att det var kring Kristi födelse. Det var ofta de ledande ätterna i samhället som var först i metallhanteringen. Möjligtvis kan man nu lägga smidet till en av den här ättens försörjningsgrenar tillsammans med pälshandel och textilhantverk. Men vem var smeden? Ju fler svar man får, desto fler frågor får man på köpet...
/KEmåndag 25 februari 2013

Sportlovsskoj med tema pirater

Under medeltiden, i slutet av 1300-talet och under första halvan av 1400-talet, härjade ett gäng pirater på Östersjön. De var slynglar från adliga familjer i olika länder. De var också motståndare till drottning Margareta, som styrde Sverige, Danmark och Norge då.  De plundrade och kapade och satte skräck på havet under flera årtionden. De kallades Vitaliebröderna.

Vitaliebröderna eller Vitalianerna byggde sig faktiskt ett fäste vid Gävleborgs kust. Fästet hette Faxeholmen och låg på en plats som nu är Söderhamns stad. Där hade de sin piratborg på en vattenomfluten kulle under några år, tills de blev bortkörda av drottning Margareta. Hur hade piraterna det på borgen? Vad gjorde de? Vad åt de? Kom på sportlovsskoj så får du veta mer! Och om du gör en teckning och lämnar in så får du vara med i en utlottning om en gratisfika i museets kafé.

/KE

torsdag 14 februari 2013

Myt och förändring: seminarium


I går höll vi ett seminarium tillsammans med Högskolan i Gävle, länsstyrelsens kulturmiljöenhet och ett par forskare i arkeologi och namnskick. Det var upptakten till ett projekt vi kommer att jobba med under ett par år. Det handlar om myter, om hur människor skapar berättelser om sin tillvaro, och hur myterna och berättelserna förändras när människorna tillvaro förändras. Vi kommer att förankra arbetet i platser i länet, och vi hoppas att vi kan göra en publikation och kanske en vandringsutställning. Vi vill också gärna koppla ihop det med den strategi för kulturmiljöerna i länet som vi tagit fram tillsammans med länsstyrelsen (strategin finns på våra hemsidor).

Olof Sundqvist vid HIG berättade om vad en myt egentligen är. Per Vikstrand som doktorerat på ortnamn och heliga platser berättade om myter i ortnamn och ortnamn i myter. Torun Zachrisson, fil.dr. i arkeologi vid Stockholms universitet, berättade om smeden Völund och myten kring honom under järnåldern, och om en Völundsfigur som påträffats i Uppåkra utanför Lund. Sara Duppils berättade om olika myter hos subkulturer i Norden. Lars Mårtensson berättade om Uppsala-Eddan.

Vi arkeologer från länsmuseet berättade om varsin plats i länet, om hur man kan se myter och förändring av myter i arkeologiska material eller på en plats. De platser och fynd vi berättade om var:
- Järvstagravfältet utanför Gävle, en övergång från hedniskt gravskick till den kristna seden.
- Om seden att deponera slagg i stolphålen till järnåldershus i Gästrikland.
- Om Fiskebybåten från Hälsingtuna och myten om båten under bronsåldern.
- Om Hög utanför Hudiksvall, om myten om ett maktcentra, och om hur den myten sedan glömdes bort.

Vi hoppas på en lika spännande fortsättning i projektet!


/KE

tisdag 5 februari 2013

Vi berättar om kultplatser i Gästrikland och Hälsingland på mässa i Riga!
Vi har nu jobbat i två och ett halvt år med kultplatsprojektet Cult Identity. Vi har skapat en rutt med hundra urgamla kultplatser längs länets kust. Det är platser som betytt mycket för människorna i Gästrikland och Hälsingland, under stenåldern och framåt. 

I helgen åker vi på Baltikums största turistmässa BALTTOUR 2013. Där skall vi berätta för alla balter som vill höra (och som förstår engelska) om vad vi har för fint att se och besöka i vår region. Vi skall också berätta om Hög och vilken spännande plats det är. Ganska nervöst men också roligt. Läs mer om Balttour här.

Mottot för projektet är "EXPLORE YOU PAST". Projektet har en grundtanke att det runt Östersjöns kust för länge sedan fanns en gemensam kultur. Sedan har historia, politik, sekularisering och annat skilt oss åt, bland annat med hjälp av järnridån. Sedan dess har våra kultplatser utvecklats ganska olika. Men alla regioner som omfattas av projektet: fyra regioner i Lettland, en i Estland och så Gävleborg i Sverige, är måna om en sak: invånarna i alla dessa områden skall lockas att utforska sin egen historia! Ge dig ut och besök platserna i din egen trakt. Upplev den gamla historien. Beskåda våra vackra kultur- och naturmiljöer. Kort sagt: UTFORSKA DIN HISTORIA! EXPLORE YOU PAST!