söndag 15 juli 2012

KOLLA IN: Cult Identity: Rutschrännan på Västerhäll i Hamrånge

Strax norr om Bergby samhälle vid gamla E4 i Hamrånge ligger en brant berghäll som kallas Västerhäll. Där finns en rutschränna där kvinnorna åkte för att bli gravida förr i tiden. Strax öster därom finns ett järnåldersgravfält. Rutschrännorna sammanfaller ofta med järnåldersgravfält, vilket får en att börja fundera på hur gammal den här traditionen egentligen är. I Bergby finns också ett konditori med en massa goda bakverk, fina gravfält längs vägen och den ståtliga Hamrånge kyrka uppe på en kulle vid ån.
/KE

KOLLA IN: Cult Identity: En plats för metalloffer, Skörskallen i Trönö


På nordsidan av berget Skörskallen i Trönö socken hittades för länge sedan 12 spadformiga ämnesjärn nedgrävda i en grop vid "en av stenblock bildad grotta". Enligt fornminnesregistret hittades järnen av P. Thörnqvists barn. Troligen har metallen grävts ned redan under järnåldern. Berget ligger mellan Nordanhöle och Tannåsen i Trönö socken. Man tar sig in på rätt skogsbilväg från landsvägen mellan Söderhamn och Bollnäs, och man åker in mot Glössbo. Den lilla skogsväg som går från grusvägen och förbi norra sidan av Skörskallen går vidare bort mot Tannåsen. En fin promenad. Alla platserna som vi har valt ut till Cult Identity kommer att finnas i ett e-museum, www.ancientsites.eu, med vägbeskrivningar och koordinater. Projektet och e-museet kommer att vara färdigt hösten 2013.
/KE

KOLLA IN: Cult Identity: Heliga Frommas källa i Södra ÅbyggebyHeliga Frommas källa i västra änden av Södra Åbyggeby har ett väldigt ålderdomligt och fantasieggande namn. Vi har ingen aning om hur gammalt namnet är eller vad det kommer ifrån. Men det låter medeltida på något sätt. Till Heliga Frommas källa gick man för att dricka det hälsobringande vattnet. Man tvättade sig också ganska säkert i det. Eftersom fotograferings- och beskrivningsfasen av alla de hundra kultplatserna i Cult Identity ägde rum i vintras har vi än så länge mest vinterbilder från platserna. Det är säkert vackert här på sommaren. Bland villorna längst västerut i Södra Åbyggeby finns en vändplan. Efter vändplanen tar en skogsbilväg vid. Ett litet stycke in på den vägen på högra sidan går en stig in till källan. Det hänger en kåsa där om man skulle vilja smaka på vattnet.
/KE

KOLLA IN: Cult Identity: Labyrinten på GranÖn Gran i Nordanstigs kommun ligger långt ute till havs, ungefär en mil ut från kusten. Dit kan man ta sig med båt från Mellanfjärden i Jättendal. Ön är naturreservat och har ett rikt växt- och fågelliv. På Gran finns en fin labyrint. Den ingår i kultplatsrutten i Cult Identity. Labyrinterna har anor i bronsåldern och kommer från början från medelhavsområdet. Längs Sveriges kust finns ungefär trehundra labyrinter. Det har sagts att labyrinterna har lagts för att främja fiskelyckan, men det är också vanligt att det berättas att de har lagts för att fånga in stormar. De har en öppning där stormen far in, och sedan har de olika planlösningar som är till för att hindra stormen från att hitta ut igen. På Gran finns övernattningsstugor man kan hyra. Besöker man ön får man garanterat en fin kultur- och naturupplevelse.

måndag 9 juli 2012

KOLLA IN: Cult Identity: Runstenen vid Jättendals kyrka

Runstenen vid Jättendals kyrka är ristad av en kvinna. Den har ursprungligen stått på ett vikingatida gårdsläge i Jättendals socken. Vilket vet vi inte, och får förmodligen aldrig veta. Runstenen restes för att markera att ätten som bodde på gården hade blivit kristna. Det var bara de ledande familjerna som hade möjlighet att låta resa en runsten. Jättendal är vackert. Ta en tur dit och kika på runstenen och ta kanske en sväng ut till Mellanfjärden för en fika.
/KE

KOLLA IN: Cult Identity: Trefaldighetskällan i Myskje, Söderala

Trefaldighetskällan i det vackra Myskje, på södra sidan om ån. Från Mokorset tar man av mot Segersta och Bollnäs. Efter en halv kilometer tar man in en väg ned till vänster. Där nere ligger ett gruppboende och där kan man parkera- Sedan går man ned i skogen, och när en mindre skogsväg går in åt höger tar man den. Sedan följer man hägnaden ned mot ån, och då ser man bron där. På andra sidan ån ligger källan, strax till höger när man kommit över. Trefaldighetskällor gick man till på trefaldighetsnatten och drack sju klunkar av vattnet och tvättade sig i det. Man tog också med sig vatten hem. När man tvättade sig i källan så for det onda åt norr.
/KE

Grattis Hälsingegårdar!

Sju vackra hälsingegårdar har nu blivit världsarv. Vi säger grattis till alla som jobbat så hårt för det här. Egentligen tycker vi att hälsingegårdarna passar ganska bra in i vårt kultplatsprojekt. Vår kollega Ingela Broström har berättat för oss att gårdarna är uppbyggda för att fira bröllop. Alla de stora utrymmena var till för att kunna härbärgera många gäster. Det var med andra ord den ritualen som ägde rum två eller tre gånger per generation som bestämde gårdarnas utseende. Där kan man snacka om fruktbarhetsritual, Eller?
/KE

Besök i Ströja, Norrköping

I förra veckan var vi och hälsade på på Arkeologikonsults grävning i Ströja utanför Norrköping. Där gräver de en storgård från järnåldern. Det är en jättestor yta som undersöks. Ett hus är 38 meter långt och har enorma stolphål som mäter 1,5 meter i diameter. Vid en svacka med skärvsten på boplatsen fanns ett ca 20 cm djupt lager med rödockra.
/KE

söndag 8 juli 2012

KOLLA IN: Cult Identity: Rösena på Skämningsön

På Skämningsön i Hamrånge socken ligger det fina järnåldersrösen längs en vacker slinga. Området är naturreservat och är till viss del skyltat av länsstyrelsen. Både en natur- och kulturupplevelse, med andra ord. Rösena överblickar den äldre järnålderns kustlinje. I dem ligger troligen människor begravda som var medlemmar i en kustbefolkning, Någon av dem har kanske förlist till havs. I samband med begravningen festades det. kropparna brändes på bål. En rad ritualer utfördes vid gravläggningen. Helt sannolikt åkallade man sedan med jämna mellanrum förfäderna i gravarna för rådgivning och samtal. Kanske gjorde man det en gång om året.

Skämningsön ligger nästan ute vid Gåsholma i Hamrånge. Från Axmarby, ta av vid den gula skylten mot Gåsholma. Följ den vägen ända till du ser skyltarna om Skämningsön på höger sida. Man kan parkera vid vägen. Promenadslingan går runt hela stranden på Skämningsön. Det är en mycket vacker promenad. Vid stigen som löper upp mot rösena på toppen finns en liten vägvisare. Där finns även en plats för en gammal vårdkase. Platsen är på gång att skyltas av oss i samarbete med länsstyrelsens kulturmiljöenhet.
/KE

KOLLA IN: Cult Identity: Nyåkerskullen i Lund, Valbo

I Gavleån vid bron i Lund i Valbo ligger Nyåkerskullen. Det var tidigare en kulle vid en mindre våtmark, men på 1980-talet höjde man vattennivån i ån, och då blev kullen en ö i ån. I samband med det gjorde Riksantikvarieämbetet en arkeologisk undersökning i åkern på norra sidan ån. Då grävdes en hel del gravar ut, och några hus och en rad järnframställningsugnar. Där hade varit en boplats från tvåhundratalet e.Kr. fram till 1300-talet. Tidigare stod en runsten där i åkern. Den stod m.a.o. mitt på järnåldersboplatsen. Den finns med på skifteskartan från 1700-talets mitt. Som syns i kartan kallades åkern för "runstensåkern" eller "runstensskiftet". Den flyttades sedan till Valbo kyrka, där den står än i dag. Vid Nyåkerskullen har hittats ett spadformigt ämnesjärn (ett halvfabrikat), offrat till gudarna, nedgrävt i det våta området ett stenkast från gården. Det var vanligt att man grävde ned järnet (eller ädelmetallen) på gränsen mellan vått och torrt, mellan högt och lågt och mellan inägor och utmark. Under äldre järnålder var det också mycket vanligt att man offrade i våtmarker och sjöar. Ortnamnet Lund är också ett s.k. sakralt namn, d.v.s. namnet på en helig plats.
/KE

KOLLA IN: Cult Identity: Alborga i Valbo

Alborga i Valbo är en by med rötter i järnåldern, men det var inte vilken by som helst. "Al-" har en sakral, d.v.s. helig eller religiös innebörd, förekommande i en hel del ortnamn, och "borg" är precis vad man kan tro: en befäst gård på en kulle. Det var alltså en befäst plats under järnåldern där man även utövade den forntida kulten. I Alborga finns ett gravfält i hagen, den sydligaste hagen vid byvägen när man kommer västerifrån. Längre åt norr finns en gammal järnframställningsplats. Även järnproduktionen var omgärdad av olika ritualer. Och någonstans vid gravarna hittade en bonde i byn på 1800-talet en depå med spadformiga, skickligt utsmidda ämnesjärn, troligen nedlagda som ett offer till gudarna, eller som ett tack för den malmråvara man tagit.

Man kommer till Alborga på vägen som går ned vid Valbo kyrka. Undvik att trampa in i tomtmarken och i hagarna med hästar. Man ser området bra från vägen. En mycket vacker gammal by. Vi hoppas kunna sätta upp en skylt vid vägen som beskriver och förklarar platsen litet bättre.
/KE

KOLLA IN: Cult Identity: Hilleviks hälsokälla

Hilleviks hälsokälla är, som namnet anger, en av en handfull källor av olika slag som ingår i kultplatsrutten i Cult Identity. Hit gick man för att dricka det järnhaltiga vattnet och hålla sig frisk. Det är en vacker plats. Man går in till källa i en allé av lövträd planterad i skogen. Källan ligger vid en åker mitt ute i skogen. Att vattnet är rikt på järn syns både på det röda vattnet i källan och i dikena på vägen dit. Åk mot Hillevik från gamla E4 i Hille norr om Gävle. Alldeles före Hillevik går en skogsväg in till höger. Parkera där den går in, och promenera resten av vägen.
/KE

KOLLA IN: Cult Identity: Halvfarskasen i Hille

Det här är vintriga bilder, men många av våra bilder på platserna i Cult Identity är tagna i vintras. Vi jobbar på att få fram fina somriga bilder på alla platser. Det här är Halvfarskasen i Hille norr om Gävle, längs vägen mellan Björke och Utnora. Flera platser längs vägen är skyltade av byalaget. Halvfarskasen är ett offerkast, d.v.s. en plats där man lagt (offrat) grenar, kvistar eller stenar i ett visst syfte. På den här platsen gällde det att lägga grenar här, halvvägs mellan Björke och Utnora, för att resten av resan skall gå bra. I Utnora fanns också fäbodmarkerna, där man hade kreaturen sommartid. Om man inte lade grenar här, kunde något hemskt hända med boskapen. Från Björke, ta Utnoravägen österut (vägen går in nästan mitt emot Oppalavägen). Följ vägen i några kilometer och håll utkik på höger sida. Kasen ligger alldeles vid vägen.
/KE

onsdag 4 juli 2012

KOLLA IN: Cult Identity: Urgamla kultplatser i Harmånger


Du kan kolla in kultplatser i Harmångers socken i Hälsingland i sommar! I projektet Cult Identity har vi försökt sprida platserna i rutten bland kustsocknarna så att varje socken skall ha några platser med. Här är tre platser i Harmånger. Bronsåldersrösena på Brytteskogen ligger ned mot Rogsta, men de får vara med här i alla fall.

De översta två bilderna föreställer gravfältet och husgrunderna i Vattrång. Man åker byvägen från E4 tills man ser gravfältet uppe på höjden på vänster sida, ovanför ån. Under järnåldern tyckte man om att gravlägga förfäderna alldeles vid huset. Troligen åkallade man dem sedan med jämna mellanrum för att tala med dem, berätta saker och diskutera med dem. Vi har hört från våra lettiska projektpartners att det fortfarande går till så i Lettland.

De två bilderna under det föreställer Mokällan. Man får åka ut på skogen norr om Vattrång, förbi Rönningen och upp mot berget för att se den. I Mokällan offrade man mynt och man tog med sig källvatten hem. Det bringade lycka och hälsa.

Nedersta bilden föreställer bronsåldersrösena i Brytte. Det finns en fantastiskt fin naturstig i skogen väster om Strömsbruk. Man åker in till vänster om man kommer söderifrån, strax före avtagsvägen mot Stocka. Man åker rakt på tills man ser en portal av trä, och där börjar slingan. Längs stigen finns även fina kolningslämningar. Bronsåldersrösena byggdes till minne av en hövding, en älskad hustru, kanske en för tidigt bortgången dotter. Det var inte vem som helst som fick en sådan begravning. ganska mycket jobb har behövts för att bygga gravarna. Rösena har sedan använts i förfäderskulten, och även som revirmarkeringar ut mot den dåvarande kustlinjen.

Upptäck kultplatserna i din närhet! Eller åk en längre bit och upplev något nytt. Vi har även med en rad platser längs Gästriklands kust.
/KE