söndag 8 juli 2012

KOLLA IN: Cult Identity: Nyåkerskullen i Lund, Valbo

I Gavleån vid bron i Lund i Valbo ligger Nyåkerskullen. Det var tidigare en kulle vid en mindre våtmark, men på 1980-talet höjde man vattennivån i ån, och då blev kullen en ö i ån. I samband med det gjorde Riksantikvarieämbetet en arkeologisk undersökning i åkern på norra sidan ån. Då grävdes en hel del gravar ut, och några hus och en rad järnframställningsugnar. Där hade varit en boplats från tvåhundratalet e.Kr. fram till 1300-talet. Tidigare stod en runsten där i åkern. Den stod m.a.o. mitt på järnåldersboplatsen. Den finns med på skifteskartan från 1700-talets mitt. Som syns i kartan kallades åkern för "runstensåkern" eller "runstensskiftet". Den flyttades sedan till Valbo kyrka, där den står än i dag. Vid Nyåkerskullen har hittats ett spadformigt ämnesjärn (ett halvfabrikat), offrat till gudarna, nedgrävt i det våta området ett stenkast från gården. Det var vanligt att man grävde ned järnet (eller ädelmetallen) på gränsen mellan vått och torrt, mellan högt och lågt och mellan inägor och utmark. Under äldre järnålder var det också mycket vanligt att man offrade i våtmarker och sjöar. Ortnamnet Lund är också ett s.k. sakralt namn, d.v.s. namnet på en helig plats.
/KE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar