fredag 23 november 2012

Lyckat arkeologiseminarium


I tisdags hade vi vårt årliga arkeologiseminarium på Länsmuseet i Gävle. Årets tema var ”Färder genom by och skog”, det handlade om olika typer av förhistoriska vägar och vägnätets roll i landskapet. Skicklig moderator var Gert Magnusson från Riksantikvarieämbetet och det blev en lyckad dag med cirka 70 deltagare.Våra föreläsare var:

Nils Harnesk från Norrbottens länsmuseum. Nils berättade om en annorlunda typ av broar som hittats i Norrbotten. Det kan vara en variant av kavelbro men de förekommer inte i anslutning till myrmark.Elisabeth Andersson från föreningen Pilgrimstid. Elisabeth talade om pilgrimsvägar och arbetet med att få dem klassificerade som Europeiska Kulturvägar.Fredrik Engman från Jönköpings länsmuseum. Fredrik pratade om Eriksgatan, ”flerfiliga” hålvägssystem och andra äldre färdvägar.Lars Andersson från Stockholms länsmuseum. Lars talade om den uppländska Jarlabankesläkten som byggde broar och vägar i Täby på 1000-talet.

Ylva Stenqvist Millde från Länsstyrelsen Uppsala län. Ylva berättade om resandet i södra Norrland under förmodern tid och om flexibilitet eller kontinuitet i vägnätet.Jonas Wikborg från Societas Archaeologica Upsaliensis. Jonas pratade om arkeologiska undersökningar i Gamla Uppsala inför byggandet av en järnvägstunnel och att delar av dagens vägnät har sitt ursprung i järnålderns vägar.Tack alla deltagare för en trevlig och givande dag med många synpunkter och diskussioner/IB

onsdag 14 november 2012

Flottningslämningar i Bodsjöån

Väster om Hassela, mellan Bodsjön och Stensjön ligger Bodsjöåns naturreservat. Vi har fått i uppdrag att inventera åsträckan och där fanns fullt av flottningslämningar. I mindre vattendrag, som Bodsjöån, har så kallad bäckflottning skett innan timret forslats vidare i de större huvudlederna. Till flottningslämningarna räknas flera olika lämningstyper, exempelvis flottningsdammar för att kunna reglera vattennivån, enkelkistor eller ledarmar för att styra timret, och stötbottnar eller skibord för att underlättar virkets väg över en ojämn botten. Flottning har förekommit i stor skala och i många vattendrag. Frågan är hur mycket som finns kvar idag?/IB
tisdag 13 november 2012

En rökstuga i finnmarken


Du har väl läst om utgrävningarna vid den skogsfinska bosättningen i Grannäs på Alfta finnskog? Om inte kan du göra det på vår hemsida, där det också finns många flera intressanta artiklar, http://www.lansmuseetgavleborg.se/files/1/85/105/_mellander.pdf

En förkortad version av artikeln kommer också att publiceras i nästa nummer av tidskriften Populär Arkeologi/IB

                                         Här undersöks en stor sten som kan ha fungerat som trappsten.
                                         Foto: Gunvor Gustafson