fredag 27 april 2012

Ett gravröse i Rogsta


Vi har undersökt ett gravröse i Lönnånger, i Rogsta socken. Redan i slutet av 1800-talet ritade Hälsinglands Fornminnessällskap kartor där graven finns medtagen. I inventeringen från 1950-talet beskrivs röset som delvis söndersprängt och mycket skadat. Vid vår undersökning visa det sig också att en stor del av graven var borta och att endast den allra understa delen fanns kvar. Röset ligger cirka 10 meter över havet och byggdes under järnåldern. Eftersom graven var så pass skadad har bevarandeförhållandena varit dåliga. Vi hittade inga brända ben men i graven fanns cirka 20 kg vitglänsande kvartsstycken. Det fanns kvarts över hela ytan och den bestod av mindre sönderslagna bitar. Vid ett centalt liggande jordfast block fanns också en koncentration av kvarts.
I andra undersökta gravar där man hittat kvarts har de vita stenarna tolkats som magiska och skyddande eller som symboler för fruktbarhet och återfödelse. I bland annat Jönköpings län undersöktes ett röse från äldre järnålder. Graven innehöll inga brända ben men stora mängder kvarts som hade samlats in, slagits sönder och sedan strötts i botten av graven. Bruket av kvarts i gravar har oftast kopplats till äldre järnålder. Rapporten från undersökningen kommer att vara klar i sommar och finns då som pdf på vår hemsida/IB o KE

tisdag 10 april 2012

Nytt spännande fynd från Furuvik!Rätt som det var dök det upp en besökare på Fogden som hade hittat en sländtrissa nära havet, i trakten av Furuvik. Trissan har suttit på en pinne och denna anordning har man snurrat på med en ulltuss för att göra garn. Trissan är i ben och dekorerad med ringmönster. Den är troligen från vikingatiden. Bilder på liknande trissor finns enligt Birkalitteraturen i Birka. Den har trissan kan mycket väl komma från Birka. Jätteroligt fynd! Undrar vad kvinna eller flickan hette som ägde den. Och man kan fundera på vad som stickades eller vävdes av garnet som hon spann.
/KE

onsdag 4 april 2012

Trefaldighetskällan i Hjortsta
Trefaldighetsafton infaller en vecka efter pingst och firades tidigare med stora festligheter. Då brukade man gå till bygdens trefalldighetskälla och dricka eftersom vattnet just den kvällen ansågs särskilt hälsobringande. Källor med magiska krafter rinner alltid mot norr eftersom det ansågs vara det ondas hemvist och dit kunde till exempel sjukdomar återföras.


I Hjortsta, i Hög, finns en fin Trefaldighetskälla med vatten som rinner mot norr. Fortfarande under tidigt 1800-tal hämtades vatten från källan just vid Trefaldighetsafton. Vattnet i källan är verkligen friskt och gott, även en vanlig dag i april/IB

måndag 2 april 2012

Välkommen Anders!


Idag börjar vår nye museichef/landsantikvarie. Hans namn är Anders Johnsson och han kommer närmast från en tjänst som kulturchef på Eksjö kommun. Anders har tidigare bl.a. arbetat på Riksantikvarieämbetet och som museichef för Eksjö museum. Välkommen till Gävleborg Anders!
Anders har redan läst den arkeologiska forskningsöversikten som vi tidigare skrivit om här: http://www.arkeologigavleborg.blogspot.se/2009/11/om-all-utford-arkeologi-i-gavleborg.html