torsdag 20 mars 2014

Ny spännande bok om skogsfinsk arkeologi

 En spännande bok om Skogsfinsk arkeologi har just kommit ut. Boken heter Skogsfinsk arkeologi Etnicitet i det materiella. Den berättar om utgrävningar av skogsfinska lämningar på tre platser: Svartviken i Dalarna, Råsjö i Medelpad och Grannäs i Hälsingland. På 1600-talet flyttade dessa människor från Finland till mellersta Skandinavien, många just till mellersta Sverige. De hade ett annorlunda livsmönster jämfört med sina nya grannar. Bland annat byggde man hus med rökugnar och använde ett storskaligt svedjande. Med tiden påverkades och förändrades inflyttarna. I boken diskuteras bland annat det skogsfinska kulturlandskapet och livsstilen i förhållande till de omgivande svenska grannarna.

Om du är intresserad av boken hör av dig till Finnbygdens Förlag genom Maud Wedin, maud@finnbygden.se/IB
   

torsdag 13 mars 2014

Dateringar från NorrboånDet ska byggas en ny bro över Norrboån och i höstas gjorde vi förundersökningar där. Området ligger mycket strategiskt fördelaktigt på näset mellan Dellensjöarna. Inom undersökningsområdet fanns inga tidigare registrerade fornlämningar även om det ligger ett flertal i närområdet. Med tanke på de fynd som tidigare gjorts och de lämningar som finns registrerade har människor sannolikt bott i området från stenålder och framåt. Speciellt är ett fynd av ett bronsspänne, en så kallad tutulus, som gjorts i åkern väster om ån. Det är ett av få bronsåldersfynd från Hälsingland. Det finns också äldre uppgifter om att det skulle ha funnits gravar från järnåldern vid ån. På västra sidan av ån finns den så kallade Norrbo skans. Lämningen är välkänd men dess ursprung och funktion känner vi inte till. Enligt en tradition ska en strid ha utkämpats här 1434 då en lokal bondehär besegrade en skara danska knektar. Senare tids forskning menar att skansen fick sitt nuvarande utformning under 1600-talet. Vid Norrboån har det också funnits bland annat såg, kvarn, linberedningsverk och båtbyggeri under historisk tid. Studier av det historiska kartmaterialet över själva undersökningsområdet visade ingen bebyggelse just där.
Med hjälp av traktorgrävare drog vi sökschakt på båda sidor av ån. Det är marken som ligger under plogdjup som undersöks. Det visade sig att plogen gått hårt åt de lämningar som hittades och de var därför grunda och svårtolkade. På västra sidan fann vi bland annat en flack ränna omgiven av stolphål. Lämningen skulle kunna vara rester efter bebyggelse men kan också sammanfalla med en fastighetsgräns som är markerad på en skifteskarta från 1700-talet. På östra sidan av ån hittade vi bland annat en lång mörkfärgning med flera stolphål som tolkades utgöra en vägglinje och resterna efter två hus. Vägglinjen skulle kunna varit uppbyggd som någon form av flätverkskonstruktion. 
Vi skickade prover för 14C-analys till Ångströmlaboratoriet och nu har resultatet äntligen kommit. Kol från ett av stolphålen i rännan på västra sidan av ån daterades med 95% säkerhet till mellan 1470 och 1650, alltså sannolikt samtida med Norrbo skans. Kol från den troliga vägglinjen på östra sidan av ån daterades till intervallet 550-650 efter Kristus med 95% säkerhet, alltså äldre järnålder/IB

onsdag 5 mars 2014

Vinnare av tipspromenad och utlottning på sportlovsaktiviteternaI förra veckan hade länsmuseet två dagar med sportlovsaktiviteter i den arkeologiska utställningen Spår av liv. Vi berättade om sten-, brons- och järnåldern och hade frågestund, och så hade vi en tipspromenad med 12 frågor som man kunde gå. Av de som hade alla rätt skulle vi dra fem vinnare som får hämta ett presentkort på en fika för två personer i museets kafé. En av länsmuseets byggnadsantikvarier har dragit vinnarna med slutna ögon :)!

De lyckliga vinnarna är:
Nor Khreis, 10 år
Stella Danielsson, 9 år
Clara Dunner, 9 år
Oskar Nowak, 8 år
Sneha Westlig, 8 år

Ni kan hämta era presentkort i museets reception från och med fredag den 7 mars! Säg bara vad ni heter och att ni har vunnit en fika så får ni ert presentkort.

Alla barn som gick tipspromenaden var väldigt duktiga, och de var många, men här räknar vi upp de andra som hade alla rätt på tipspromenaden:
Matilda Eklöf, 9 år
Elsa Pettersson, 9 år
Erik Tjernlund, 5 år
Ebbe Ellner,11,5 år
Elin Pettersson, 6 år
Rahul Axel Westling, 10 år
Rut Danielsson, 6 år
Miranda Donner, 6 år
Sixten Danielsson, 8 år

Ni andra som är nyfikna på hur det gick för er kan maila till katarina.eriksson@xlm.se.

För er som är nyfikna på de rätta svaren kommer de här:

Fråga 1. Vilka tidsperioder har tidigare funnits?
Svar: Sten-, brons- och järnålder.

Fråga 2. Var låg nästan alla boplatserna under stenåldern?
Svar: Vid havet eller vid sjöar.

Fråga 3. Vilken/vilka var de första metallerna man började göra verktyg av?
Svar: Koppar och brons.

Fråga 4. Vad åt man under stenåldern?
Svar: Säl och fisk.

Fråga 5. Hur bodde man under stenåldern i Gästrikland?
Svar: I Hyddor.

Fråga 6. Hur begravde man de döda under bronsåldern i Gästrikland?
Svar: I stenrösen.

Fråga 7. Vad kunde man ha järn till?
Svar: Göra verktyg, redskap och vapen.

Fråga 8. Vad är Kråknäsjärnen för något?
Svar: Plåt att smida grytor och annat av.

Fråga 9. Vad var det för stora byggnader att samlas i som byggdes på många ställen i Sverige under medeltiden?
Svar: Kyrkor.

Fråga 10. Varför byggde man så många kyrkor?
Svar: Sverige hade blivit kristnat och därför måste alla gå i kyrkan.

Fråga 11. Hade vikingarna egentligen horn på sina hjälmar?
Svar: Nej, det var något man hittade på för 150 år sedan.

Fråga 12. Hur begravdes människorna på vikingatiden?
Svar: I stenrösen och jordhögar.

:)