torsdag 5 maj 2011

Nu har vi börjat gräva i Hög!Nu har vi jobbat vid Högs kyrka utanför Hudiksvall i fyra dagar. Det stora syftet med grävningarna är att försöka hitta en vikingatida kultplats.


Vi har grävt några rutor mellan kyrkan och gamla prästgården/Kungshögen. Där fanns ingenting, bara resterna av en åker, d.v.s. matjord och en hoper mer sentida fynd som tegel, glas m.m. Men där låg i alla fall litet smidesslagg.


Vi har också tagit upp ett par rutor vid runstenarna, väster om kyrkan, mest för att kunna utesluta den ytan. På kartan från tidigt 1700-tal ser man att den gamla kyrkvallen låg där. Vi hittade mycket riktigt ett omrört, omtrampat lager som visar att många människor sprungit av och an där. Under det lagret låg bara sand och orörd mjäla.


Det mest spännande är att undersökningarna med markradar resulterade i en formation i åkern söder om Kungsgården som ser ut som en bortodlad storhög. Under den skall det finnas rader med stora stolphål, 1,5 m i diameter, lagda med två meters mellanrum. Detta är troligen stolphål till de bärande stolparna till en hallbyggnad. Byggnaden är då i så fall äldre än storhögen, vilken borde vara från 200-talet ungefär. Mycket spännande! Fortsättning följer.


Vi blir ivrigt påhejade av Högsborna, bland annat hembygdsföreningens ordförande Olle Magnusson. Många av invåarna i Hög är bergis ättlingar till de hövdingar som ligger begravda i storhögarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar