måndag 22 november 2010

Kraftledningar Mo grindar - Grönviken - Tönsen

Länsmuseet har utfört en särskild utredning av sträckningar för tre kraftledningsgator i Bollnäs, Ockelbo och Söderhamns kommuner. 45 lämningar påträffades och registrerades i utredningen. Lämningarna dominerades av kolningsområden, men även resterna efter en äldre ledningssträckning samt röjningsrösen och en gränsmarkering framkom. Dessa lämningar klassas som övriga kulturhistoriska lämningar. I sträckan Grönviken-Tönsen påträffades också en boplatsvall i klapper, vilken dock klassas som fast fornlämning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar