torsdag 3 maj 2018

Föreläsning: Skogsfinnar i Gävleborgs län

Geometrisk avritning 1725. Lantmäteristyrelsens arkiv, V18-17:1.Välkomna till ett spännande föredrag! Maud Wedin berättar om den skogsfinska kulturen och finnbosättningar i Gävleborgs län. Lördag den 5 maj klockan 14:00 på Länsmuseet Gävleborg.Sverige och Finland har en gemensam historia som går långt tillbaka i tiden. Under slutet av 1500-talet och in i nästa århundrade kom flera skogsfinska nybyggare bland annat till Gävleborgs län. Skogsfinnarna hänvisades till obebodda allmänningar i utmarkslägen. Kronan lockade med skattefria år och det var viktigt att inte de nya bosättningarna inkräktade på böndernas fäbodskogar. Man byggde rökstugor med rökugnar som värmekälla och livnärde sig bland annat på storskaligt svedjande och boskapsskötsel. Föreläsningen handlar om den skogsfinska kulturen allmänt men med fokus på finnbosättningarna i Gävleborgs län.Maud Wedin är ordförande i det skogsfinska nätverket Finnsam och har disputerat med avhandlingen Den skogsfinska kolonisationen i Norrland.

VÄLKOMNA!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar