fredag 16 september 2011

Gamla Uppsala och Birka - RAÄ del 2

Den andra stipendieveckan på RAÄ, se inlägget nedan för del 1, har bland annat tillbringats på RAÄ:s besöksmål Gamla Uppsala och Birka. Sedan 1955 äger staten området runt Uppsala högar. Under 1900-talet har 164 fastigheter med kulturhistoriska värden donerats till staten och RAÄ.

Världsarvet Birka/Hovgården har länge varit ett populärt besöksmål. I sommar har marinarkeologer undersökt hamnen och hittat sten- och träkonstruktioner.

Både i Gamla Uppsala och på Birka har järn varit viktigt som material för verktyg och vapen och som handelsvara. Kanske har en en hel del av järnet framställts i Gästrikland och Hälsingland.

Bild 1. Birka med några av de 3000 gravhögar som finns där.
Bild 2. Gamla Uppsala från en av kungshögarna.
Bild 3. Tingshögen i Gamla Uppsala, med författaren Staffan Westerberg under en inspelning för TV-programmet Babel.
Bild 4. Runstenen vid Hovgården.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar