tisdag 27 september 2011

Invigning av Hamra nationalparkLänsmuseet har varit på den pampiga invigningen av Hamra nationalpark den 16 september. Närmare 1000 personer såg när miljöministern Andreas Carlberg klippte bandet. Engmans kapell stod för musiken.
Bakgrund: År 1909 beslöt Sveriges riksdag att nio nationalparkers skulle bildas, en av dessa var Hamra nationalpark. Hamra var den minsta parken med sina 28 hektar. Motiveringen till parken var att skogsområdet ansågs vara närmast orörd urskog.
Under 2000-talet ansågs parken för liten för att få vara nationalpark, parken har nu utökats till hela 1384 hektar. Inför utvidgningen har länsmuseet inventerat både den gamla och den nya parken på kulturlämningar. Vi kunde efter inventeringen konstatera att marken inte var orörd bl.a. påträffades bläckade träd, en tjärdal, några kolbottnar och kojruiner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar