torsdag 23 augusti 2018

Arkeologidagen 2018

Missa inte arkeologidagen på söndag. Kom till Kölsjön i Hassela och titta på en skogsfinsk rökugn.
Samling på parkeringen till Ersk-Matsgården klockan 13.00. Välkomna!fredag 29 juni 2018

Utgrävning vid Lappatäkten i JärvsöI år har vi fortsatt våra undersökningar vid sockenlappbostället i Järvsö. Under fyra fina dagar har vi tillsammans med byaföreningen grävt i och runt husgrunden vid Lappatäkten nära Grindstensberget. Liksom förra året blev det ett resultat över förväntan och vi fick ett stort fyndmaterial.

Vi har nu lyckats lista ut var ingången till huset legat. Det mindre rummet i husets nordvästra del har varit en farstu. Utanför fanns en enkel men hårt hoppressad sandpackning kantad med sten. En stor del av fynden hittades utanför byggnaden och framför allt nära ingången. De har förmodligen hamnat där när man sopat undan och städat huset. Invid vägglinjen fanns också ett stort antal gröna fönsterglasskärvor.  Vi hittade även keramik, flinta, spikar, djurben och olika järnföremål. 
I väggen, inne i huset, hittades en hel del fynd. Extra roligt var ett mynt med dalpilar präglat 1761.  
Överraskande nog hittade vi också ännu ett hjärtformat hänge, likadant som det vi hittade förra året. Det är i det närmaste identiskt med ett hänge som finns på en samisk trumma från norra Sverige. Vi hittade även några små pärlor som kan ha suttit på dräkten eller varit fastbroderade på en dräktväska. Bland de mera personliga fynden fanns också ett flertal knappar, hyskor och hakar, fingerborgar och kritpipor. En av fingerborgarna utgjordes av en modell som används just vid skinnarbeten. 

Grävningens mest spektakulära fynd var nog den kanonkula som hittades utanför huset vid väggen. Vår kontakt på Armémuseet berättade att det troligen är en sexpunds kanonkula. Hur den hamnat här kan vi nog aldrig lista ut. 

Här kan du se ett inslag om utgrävningen från SVT Nyheter Gävleborg och här kan du lyssna på ett inslag från SR Gävleborgmåndag 18 juni 2018

Nytt vrak utanför Axmar bruk


Förra året hittade Gävle kommun ett nytt vrak vid sjömätning utanför Axmar bruk. Nu har vraket besiktigats av Sjöhistoriska museets marinarkeologer i samarbete med Länsmuseet. Det visade sig vara skrovet av en ungefär 20 meter lång träskuta, byggd i både kravell- och klinkteknik.
Det nya vraket ligger bara omkring 50 meter från restaurangen Axmar brygga och det är konstigt att det inte upptäckts tidigare med tanke på hur mycket som dykts här under åren.

Hur gammalt det nyupptäckta vraket är går inte att säga än. Men förhoppningsvis kan fartyget framöver dateras med så kallad dendrokronologi – årsringsdatering. Med tanke på vrakets position är det troligt att det har en koppling till järnbruket i Axmar. Kanske har det varit en skuta som fraktat kolved till masugnen. En hel del virke ligger ialla fall vid vrakplatsen. Forskningen lär fortsätta….

Besiktningen filmades av Sjöhistoriska museets arkeologer. Se filmen här: marinarkeologer dyker på det nyfunna vraket

måndag 14 maj 2018

Föreläsning i Hudiksvall om skogsfinnar!

Välkomna till en föreläsning i Hudiksvall om skogsfinnar! Maud Wedin berättar om den skogsfinska kulturen och finnbosättningar i Gävleborgs län. Onsdag 16 maj klockan 19:00 på Hudiksvalls bibliotek. 
Föreläsningen är starten på det treåriga projektet Skogsfinnar i Hassela som Länsmuseet kommer att jobba med.

Kontakt: Inga Blennå, 026-65 56 73, inga.blenna@xlm.se

VÄLKOMNA! 

torsdag 3 maj 2018

Föreläsning: Skogsfinnar i Gävleborgs län

Geometrisk avritning 1725. Lantmäteristyrelsens arkiv, V18-17:1.Välkomna till ett spännande föredrag! Maud Wedin berättar om den skogsfinska kulturen och finnbosättningar i Gävleborgs län. Lördag den 5 maj klockan 14:00 på Länsmuseet Gävleborg.Sverige och Finland har en gemensam historia som går långt tillbaka i tiden. Under slutet av 1500-talet och in i nästa århundrade kom flera skogsfinska nybyggare bland annat till Gävleborgs län. Skogsfinnarna hänvisades till obebodda allmänningar i utmarkslägen. Kronan lockade med skattefria år och det var viktigt att inte de nya bosättningarna inkräktade på böndernas fäbodskogar. Man byggde rökstugor med rökugnar som värmekälla och livnärde sig bland annat på storskaligt svedjande och boskapsskötsel. Föreläsningen handlar om den skogsfinska kulturen allmänt men med fokus på finnbosättningarna i Gävleborgs län.Maud Wedin är ordförande i det skogsfinska nätverket Finnsam och har disputerat med avhandlingen Den skogsfinska kolonisationen i Norrland.

VÄLKOMNA!


fredag 27 april 2018

Titta in på Järnrikets nya hemsida!

www.jarnriket.seIdag har Järnriket fått en ny uppdaterad hemsida. Texterna är mera komprimerade och anpassade till att läsas på skärm. På sidan finns också uppläsningstjänsten Talande Webb. Det går även bra att besöka sidan via din mobiltelefon.

På sidan finns bland annat Besöksplatser listade med korta faktauppgifter. Det är även möjligt att hitta platserna utmarkerade på en karta över Gästrikland. En viktig del av innehåller kallas Veta mer och består av mer utförliga texter. Där finns mera fakta om Järnriket och järnframställning, handel och livet på bruken men även om trädgårdar och konst. Sidan kommer också att byggas på med flera bilder allteftersom.

Vi hoppas att ni som besökare får nöje av sidan och att även tidigare besökare känner sig som hemma. Välkommen till Järnriket!

                                                                     www.jarnriket.setorsdag 26 april 2018

Hjälp oss kartlägga den skogsfinska historien i Hassela!


Avmätning från 1753, Lantmäteristyrelsens arkiv V18-17:2. Lantmätare Lars Lindenborg.

Länsmuseet Gävleborg kommer under 2018 att arbeta med att kartlägga skogsfinska kulturmiljöer i Hassela. Speciellt fokus kommer att ligga på Kölsjön, Vrångtjärn och Lindsjön. Projektet vill synliggöra och registrera lämningarna – så att de blir kända och skyddade.

Det är väl känt att flera finska bosättare tidigt kom till Hassela. De förde med sig bland annat nya byggnadstyper med rökugnar och storskaligt svedjebruk. Enligt muntliga uppgifter var finnarna också duktiga på att framställa järn och att smida. Men vi vet egentligen inte så mycket om den första tidens bebyggelselägen och försörjning. Känner ni till platser med lämningar efter bebyggelse och järnframställning? Och kanske traditioner och berättelser som kan kopplas till platserna? Ta kontakt med oss. Hjälp oss att hitta, uppmärksamma och skydda den skogsfinska historien! 

Kontakta oss!

Inga Blennå                                                                     Maria Björck                       

inga.blenna@xlm.se                                                        maria.bjorck@xlm.se
026-65 56 73                                                                   026-65 56 45
arkeolog, stationerad i Hudiksvall                                  arkeolog/avdelningschef Kulturmiljö


www.facebook.com/skogsfinnar