onsdag 6 oktober 2010

En järnframställningsplats vid Sjövik, Årsunda


Sandviken Energi är på gång med att dra en ny vattenledning förbi Sjövik i Årsunda. en privatperson hittade en hel del kol och slagg på en låg kulle där schaktet skulle dras. Det är sannolikt fråga om en vikingatida järnframställningsplats. Vi löste det hela på plats tillsammans med länsstyrelsen och entreprenörerna. De kan dra sin ledning lite längre åt öster, så ordnar det sig. Vi kommer att registrera lämningen så snart vi hinner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar