måndag 23 november 2009

Schaktövervakning på StortorgetStortorget i Gävle byggs om. Kommunen började med detta i mars i år. Länsmuseet har haft schaktövervakning på detta hela tiden. Det innebär att vi har gått dit så ofta som möjligt för att se om något arkeologiskt intressant dyker upp i alla schakt som tas upp för värmeslingor, ledningar, kabel, elcentraler och mycket annat. En period, då det grävdes som mest intensivt, var vi där två gånger om dagen. Nu är tempot betydligt lugnare. Stenläggningen är klar och det tas inte upp så många nya schakt. Vad har det då kommit fram under arbetets gång? Vi har hittat rester efter två gårdar från tidigt 1700-tal. En gård låg vid Indiska och Hildebrands Guld, den andra vid Filmstaden strax utanför Coffee by George. Det man ser är kulturlager som ligger som ränder i schaktets väggar, litet grand som en radiokaka. Vi har hittat ben från slaktade djur, fönsterglas, tegelkross, keramikskärvor och mycket annat. Eftersom det brunnit här under två stadsbränder, hittar vi inga föremål som inte tålt detta.
Vi har inte haft möjlighet att plocka in allt vi hittat. Det hade tagit lång tid och blivit oerhört kostsamt. Vi har valt att plocka in mer speciella fynd, som exempelvis den här kritpipan i två delar från Olof Forsbergs pipfabrik i Stockholm. På pipan finns en krönt vapensköld, troligen med ett stegrande lejon, över ett fält delat i två delar. På sidorna om kronan står "O" och "F". Ovanför kronan står det "STOCK..." vilket ju står för Stockholm. Den är tillverkad i Stockholm ungefär år 1750. Fabriken var i drift till 1759. År 1983 hittade Stockholms stadsmuseum cirka 3,5 ton av pipor från denna fabrik vid Slussen i Stockholm. Fyndet är världsunikt och en liten monter med föremål därifrån finns på Tobaksmuseet på Skansen. Men några pipor har alltså förirrat sig till Gävle...

Innan vi startade den här bloggen hade vi en webbdagbok på museets hemsida om grävningarna på torget under den mest intensiva perioden, mars till juni. Webbdagboken ligger kvar där. Gå gärna in och läs om det.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar