onsdag 11 november 2009

Resultatrik inventering efter stenåldersboplatser

Sedan i somras pågår en inventering i länsmuseets regi med inriktning på att hitta mesolitiska stenåldersboplatser (boplatser från mellersta stenåldern) i Gästrikland. 110 tidigare okända kustanknutna boplatser har påträffats på höjder från 125 m.ö.h ner till 55 m.ö.h. Boplatserna låg m.a.o. tidigare vid kusten, men ligger nu p.g.a. den ständigt pågående landhöjningen ett stycke in i landet. Höjden över havet indikerar dateringar på bosättningarna från ungefär 7000 f.kr till 4500 f.kr. Även en insjöboplats har hittats och den ligger, då som nu, vid en sjö på 226 m.ö.h i närheten av Åmot.

En stor koncentration av boplatser finns på både norra och södra sidan av Gavleån mellan Mackmyra och Forsbacka. Dessa boplatser finns på 60 och 65 m.ö.h och har sannolikt legat långt in i en havsvik. En preliminär osteologisk analys av ben från några av boplatserna i området visar på en marin näring vilket också indikerar att platserna varit kustnära under brukningstiden. Bilden visar en pilspets från Björkebäck i Forsbacka, Valbo socken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar