onsdag 4 november 2009

Ammunitionsröjning i Kungsbäck

Den här veckan har vi schaktövervakning på röjning av granater och minor i Västra Kungsbäck strax utanför Gävle. Mackmyra whiskey vill bygga nya lokaler och vägar på militärens gamla skjutfält. Militärens minröjningssektion SWEDEC skall nu säkra området. Det går till så att man letar igenom området med sökare och sedan schaktar ned bit för bit ned till 2 meters djup.

I området för den nya vägen ligger kända och registrerade fornlämningar som upptäcktes med hjälp av flygfoto på 1940-talet. Det var två stora runda cirklar som gick i varandra, och från den nordliga löpte det ut ett streck åt väster. Av deras utseenden att döma kan man ana att det rör sig om boskapsfållor och en del av en fägata. Runt omkring ligger gravar från järnåldern, till exempel det pampiga RAÄ 1 i Gävle stad, ett gravfält med gravar på en liten åssträckning. Det kan vara så att lämningarna på flygfotot hör ihop med den järnåldersgård som funnits i området. Vi hoppas nu att vi skall hitta arkeologiska spår under matjorden som vi kan titta närmare på och datera. Projektledare är Maria Björck, tel. 026-655645.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar