tisdag 25 maj 2010

Tjärdal i Vallsbo, Ockelbo


Det skulle också bandas en tjärdal i Vallsbo, Ockelbo. Tjärdalar gjorde man tjära i, man tog tjärstubbar och lade i en stor tratt med avrinning. Detta anlade man i en avpassad grop i skogen. När man eldade stubbarna rann tjäran ut. Man hittar sådana lämningar litet överallt i skogen. Vi klassar dem som fast formlämning. Tidigare trodde man att de huvudsakligen var ett 1800-talsfenomen, men sedan har ett antal tjärdalar daterats till vikingatid. Vi har exempelvis daterat en tjärdal i Nynäs, Hedesunda. Den var från 800-talet, d.v.s. typiskt vikingatida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar