onsdag 3 mars 2010

Program seminarium om Hälsinglands medeltid

Här är hela programmet på seminariet i Gnarp:

9.00
Samling, kaffe och smörgås. Inledning.

9.30
Mats Mogren, fil. dr. i medeltidsarkeologi,
Lunds Universitet.
”Industriområdet på Faxeholm”
Järnhanteringen på borgen Faxeholm.

10.15
Gert Magnusson, docent i arkeologi,
Riksantikvarieämbetet.
”Kolonisationsförloppet i västra Hälsingland.”
När blev människorna bofasta?
Att tolka ett historiskt förlopp utifrån olika
källmaterial.

11.00
Anna-Karin Martinsson, antikvarie,
Hälsingland Museum.
”Ilsbopällen – en rekonstruerad medeltida
textil.”

11.25
Inga Blennå, antikvarie Länsmuseet
Gävleborg och Gunvor Gustafson,
antikvarie, Hälsinglands Museum.
”Historiska kartor och spår efter tidig
bebyggelse.” Ett försök att finna medeltida
bebyggelseplatser i Nordanstig.

11.45
Lunch på Berggårdens Gästgiveri.

13.00
Anna Lagerstedt, fil. dr. i arkeologi,
Arkeologikonsult.
”Den medeltida gården i Hälsingland –
med exempel från undersökningen av
gården Björka.”

13.45
Stig Welinder, professor, Mittuniversitetet.
”Medeltida fäbodar – ett problematiskt
ämne.”

14.30
Ingela Broström, antikvarie, Länsstyrelsen
Gävleborgs län.
”Nya dateringar av Högs kyrka.”

15.00
Eftermiddagskaffe

15.30
Mats Mogren, fil. dr. i medeltidsarkeologi,
Lunds Universitet.
”Kunskapen om Hälsinglands medeltid år
2030.” Forskningsområden som bör
prioriteras.

16.15
Avslutande diskussion.

17.00
Konferensen avslutas.

Anmäl dig idag!

Plats: Blågården, IOGT-NTO,
direkt väster om kyrkan i Gnarp.
Lunch på Berggårdens Gästgiveri.
Tid: Tisdag 16 mars 2010
kl 09.00–17.00
Avgift: 200 kr inkl. lunch,
för- och eftermiddagskaffe.
Anmälan: senast 5 mars till
Bo Sandberg
Tfn: 026-65 56 27
E-post: bo.sandberg@xlm.se
Vid frågor kontakta:
Inga Blennå
Tfn: 0650-106 95
Mobil: 070-268 77 29
E-post: inga.blenna@xlm.se
Anmälningsavgiften betalas
senast 8 mars till Länsmuseet:
bg: 507-0503
Märk inbetalningen med ditt namn och
”Medeltidskonferens Gnarp”
Se även:
www.lansmuseetgavleborg.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar