måndag 8 mars 2010

Byggnadsvård ger jobb


Just nu jobbar våra byggnadsantikvarier tillsammans med Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund för att få igång ett sysselsättningsprojekt i länet. Projektet kallas ”Byggnadsvård och Sysselsättning” och tanken är att erbjuda hantverksintresserade arbetssökande en kurs i byggnadsvård där man restaurerar byggnader på hembygdsgårdar.


Bakgrunden är att Sveriges hembygdsrörelse för första gången kan ta del av det statliga kulturmiljöanslaget som Riksantikvarieämbetet ansvarar för. 15 miljoner är öronmärkta och ska fördelas under år 2010 och 2011 inom det nationella projektet ”Hus med historia”.


- ”När vi fick höra talas om regeringens satsning funderade vi över hur pengarna skulle kunna växlas upp och bilda en positiv snöbollseffekt”, säger landsantikvarie Peder Mellander. ”Eftersom arbetslösheten i länet är hög och lågkonjunkturen t.ex. gör att många bygglärlingar har svårt att komma ut på byggen tänkte vi att det här var ett utmärkt tillfälle att skapa sysselsättning.”


Om medfinansieringen för det regionala projektet löser sig kan arbetssökande som är nyfikna på byggnadsvård börja laga tak, byta timmerstockar och restaurera fönster till våren.

Projektledare Länsmuseet Gävleborg: Erika Åberg erika.aberg@xlm.se
026-65 56 12
070-631 37 62

Samordnare Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund:
Elisabeth Eriksson
elisabeth.eriksson@xlm.se026-65 56 26070-331 56 21

Läs mer på http://www.lansmuseetgavleborg.se/ochhttp://www.hembygd.se/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar