onsdag 27 januari 2010

Smedjeåkrar

Vi har fått litet pengar för att skriva en artikel tillsammans med en nydisputerad forskare vid Stockholms universitet. Artikeln skall handla om Smedjeåkrar, ett fenomen i historiska kartor. Vi skall gå till botten med det hela och försöka reda ut några saker:

- Varför heter åkrarna Smedjeåkrar?
- Hör de ihop med en smedja?
- Hur gamla är namnen?
- Varför ligger dessa åkrar i bygder med anor i järnåldern och med en massa förhistoriska
järnframställningsplatser omkring?
- Och varför ligger de så ofta nära kyrkplatser och kultplatser?

Det kommer att bli ett spännande uppdrag. Vi anar väl en samhällsstruktur med smeden som ett slags ämbetsman, nära knuten till makten och kyrkan. Forntiden är mer komplicerad än man kan tro.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar