onsdag 27 januari 2010

Mystiska skelettdelar

En av oss var inne i fyndmagasinet härom dagen och kollade efter kritpipor. Magasinet har precis fått en uppryckning tack var vår praktikant Per. Prydligt i en back låg en skalle samt människoben. Det måste ha legat nedpackat länge, och först nu fått en egen fyndback tack vare Per. Vi har inte så där gräsligt många skelettfynd från Gästrikland, så det där kikade vi litet närmare på. Det visade sig, när vi plockat fram alla handlingar ur arkivet, att det var ett fynd som gjordes den 29 augusti 1961 vid Västra vägen i Gävle. Det var en grävmaskinist som stötte på dem vid ett vägarbete.

Arkeologen O. Källström gjorde en undersökning av fyndplatsen. Han skrev ett brev som hamnade i ATA samt i vårt eget arkiv. Så här står det: "De väsentliga resterna av människoskelett är ett kranium (utan käkdelar) av ung individ, 10-15 år, ett skadat lårben, som kan tänkas ha tillhört samma individ, samt ett lårben av vuxen individ och ett stycke av höftben passande till det sistnämnda lårbenet. Såvitt det är möjligt att döma av de sparsamma resterna har grävskopan icke träffat någon eller några gravar från äldre tid. Ej heller ger de fåtaliga skelettresterna stöd åt en framkastad förmodan, att två individer skulle ha drunknat på denna plats på den tid då här /.../ fanns lertag för Västra Lötens tegelbruk".

Källström antar därför, att "de fåtaliga och omaka" resterna hamnat på platsen sekundärt, troligen i fyllnadsjord vid någon äldre vägförbättring.

Tidningsartiklar från fyndtillfället anger att fyndet låg på en meters djup. Alla ligamenten samt hår och huvudsvål var borta, vilket betydde att benen hade legat i jorden "minst en mansålder". Det verkar inte som om Källström trott att det rörde sig ett "riktigt" fornfynd. Han gissar också på en drunkningsolycka ett par hundra år tidigare. Men han hittade också en underkäke av svin. Detta tyder mer på ett gravfynd från järnåldern. Om inte svinkäken hamnat där som hushållsavfall, i så fall är det kanske inte lika intressant.

Här finns en forskningsuppgift. Är det frågan om en drunkningsolycka, och i så fall när? Området var ju strand eller havsbotten på järnåldern. Har de drunknat på 1700-talet så har de drunknat i ån. Är det ett gravfynd måste det ha legat ett gravfält där, och då måste man ta sig en noggrann titt på höjdkurvorna.

Helt klart vore det spännande att datera benen. Kanske kan vi någon gång få fram medel till det. kanske är det inget fornfynd alls utan bevismaterial som borde ha hamnat hos polisen? Det är helt klart ett mystiskt och spännande fynd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar