onsdag 30 april 2014

Järnframställning i Sätra


Länsmuseet har utfört en förundersökning i Sätra inför en planerad koloniträdgård på platsen. Det är Gävle kommun som vill anlägga koloniträdgården. Förundersökningen var nödvändig därför att det planerade området ligger i anslutning till ett gravfält och boplatsområde med spår av järnproduktion från järnåldern (RAÄ 2 i Gävle stad). Vi tog hjälp av grävmaskinisten Niklas för att gräva sökschakt på området. Niklas är på god väg att bli vår ordinarie grävmaskinist i samband med förundersökningar eftersom han är intresserad av att lära sig av vad arkeologerna gör och är mycket skicklig med sin skopa. Då området är fyllt med rester av 1900-tals bebyggelse hade vi problem med att hitta ytor att lägga sökschakten på och samtidigt försöka att täcka av så stor yta som möjligt i samband med förundersökningen. Det gällde att hitta ytor som inte blivit utsatta för sentida exploatering.

Undersökningsområdet är markerat med rött.
Josefin och Anders rensar fram en skadad slaggvarp.

Mitt i bilden syns konturerna av en blästugn.

Josefin ritar profil av provgrop i rostplats för malm.

Stolphål vid ugn som möjligen ingått i en konstruktion för en bälg eller en enklare takkonstruktion. 

Förundersökningen resulterade i att ett tydligt område för järnframställning påträffades och avgränsades. I området framkom minst 3 ugnar med slaggvarp, ett stort område med spår av rostad malm, en stolpkonstruktion med möjlig relation till järnframställningsprocessen, samt ett skadat kulturlager vilket troligen kan kopplas samman med boplatsområdet. Förutom anläggningarna hittade vi också några fynd i form av två fragment av brynen och en liten stengubbe, möjligen gjord av bearbetad fossil. Vi vet tyvärr inte om den är gammal eller av senare datum.


Kolprover har tagit från ugnarna för datering och vi väntar med spänning på resultaten.

Vid tangentbordet: Anders Altner, arkeolog, samt Josefin Olsson, praktikant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar