tisdag 28 maj 2013

Vår nye arkeolog: Anders

Bo Ulfhielm är tjänstledig för att inventera i Uppland, och Joakim Wehlin har nu börjat jobba på Dalarnas museum. Vi måste ju ha förstärkning. Vad gjorde vi då? Jo, vi hämtade oss en ny dalkarl. Anders Altner heter han. Anders är född och uppvuxen i Falun, har en magisterexamen i arkeologi från Högskolan på Gotland och en i arkeoosteologi vid Stockholms universitet. Anders har jobbat som arkeolog på Irland, i Danmark och i Norge. De senaste åren har han arbetat i Sverige för Vänermuseet i Lidköping, Bohusläns museum i Uddevalla och Dalarnas museum i Falun. Hans huvudsakliga intressen ligger inom tidsperioderna järnålder, medeltid och historisk tid och då särskilt boplatslämningar, gravar, gravfält, järnframställning och komplicerade stadslager. Anders är anställd till sista september. Vi hoppas så klart att det blir längre. Kanske kommer Anders att göra några inlägg här på bloggen.
/KE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar