fredag 19 april 2013

Brandgrav från bronsåldern på rymmen 2.0

Jakten på den förlorade bronsåldersgraven från undersökningen vid Grinduga i Valbo går vidare.


Idag kom föremålshanteringshandlingarna från arkivet i Stockholm. Efter att gått igenom dessa kan jag ge följande händelserapport:

5 juni 1972                                  Undersökningen påbörjas
27 juni 1972                                Undersökningen avslutas
Juni/juli 1972                              3 sandstenshällar lämnas in till Gävle museum
5 juli 1972                                    Fynden skickas till Statens historiska museum (SHM)
7 juli 1972                                    Fynden ankommer SHM
Augusti 1972                               Fynden konserveras
4 februari 1977                           Rapporten färdigställs
1979                                              Rapporten publiceras
14 mars 1980                              Gävle museum begär fynden
20 mars 1980                              Gävle museum anhåller om osteologisk analys av benen   
26 februari 1981                        Beslut tas att överlåta fynden till Gävle museum
2 april 1981                                 SHM överlåter fynden till Gävle museum
19 februari 1982                         Fynden skickas från SHM till Gävle museum
 
Föremålen begärdes till Gävle för att ingå i den nya basutställningen på museet. Utställningen dröjde dock i över tio år och när den väl var färdig så fanns inte bronsåldersgraven med. Frågorna hopar sig. Ställdes graven ut separat innan basutställningen var klar, som undersökande arkeolog vill minnas det? Finns det en osteologisk (ben) analys? Var är benen och bronsföremålen?
Pincett och dubbelknapp i brons som liknar de som påträffades vid undersökningen i Grinduga 1972 (Efter Montelius 1917).
 
/Joakim Wehlin
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar