tisdag 12 mars 2013

Skyltar om fornlämningar och kulturmiljöer

Varje år tar vi fram en handfull nya skyltar till fornlämningar och kulturmiljöer i länet. Vi tar också fram nytryck på skyltar som blivit förstörda eller försvunnit. Du kan lämna in tips på förstörda eller saknade skyltar, eller föreslå till oss platser och/eller lämningar som du tycker borde skyltas. I år kommer exempelvis nya nytryck av skyltarna vid gravfältet i Sätra i Gävle och Sörbygravfältet i Årsunda. 

Vi har länge pratat om att samla informationen om våra skyltade platser på ett ställe. Nu har Riksantikvarieämbetets tjänst PlatsR kommit, och den passar perfekt för det. Vi fick medel från Gästriklandsfonden för några år sedan för att tillgängliggöra hundra skyltade platser i Gästrikland, och nu håller vi på att lägga in dem. Det kommer att ta litet tid innan det är klart, men före sommaren hoppas vi att vi hunnit med det. Håll utkik på blogg och Facebook så talar vi om när det är klart. Ett mål för oss är att få in alla de miljöer vi skyltat på PlatsR. Här kan du tills vidare kolla på en av våra hundra skyltade platser i Gästrikland

/KE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar