måndag 11 juni 2012

Axmarbruk - länets 3:e kulturreservat!

I lördags invigdes länets tredje kulturreservat i Axmarbruk. Det är kulturmiljön både på land och under vatten som nu är skyddat som kulturreservat. I Axmar började järntillverkningen 1671 och många berättelser gömmer sig i byggnaderna, ruinerna och lämningarna på land och på havsbotten. Till invigningen kom över hundra besökare och flera av dem besökte också den arkeologiska undersökningen av ett träskepp nära hamnen. På hemsidan www.axmarbluepark.se finns möjlighet att fördjupa sig i de marinarkeologiska lämningarna. Läs mer om kulturreservatet här, om Axmarbruk här och vad som händer i sommar här, på Föreningen Hyttans hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar