torsdag 22 mars 2012

Ny rapport om kolbottnar vid Ostkustbanan

Länsmuseet har på uppdrag av Trafikverket dokumenterat och daterat två kolbottnar efter resmilor i Gävle kommun: RAÄ 391 i Gävle stad samt RAÄ 548 i Hamrånge socken. Lämningarna berördes av arbeten kring Ostkustbanan. Dateringarna visar att det är stor tidsskillnad mellan de båda kolbottnarna - närmare 400 år. Anläggningen från Axmartavlan i Hamrånge är daterad till sekelskiftet 1900 med kolbottnen från Harnäshagen i Gävle stad har daterats till 1500-talets mitt. Lämningarna uppvisade sinsemellan olika detaljer vilka kan bero på att de anlagts i två skilda tidsperioder.

Har du frågor eller funderingar, kontakta Maria Björck eller Bo Ulfhielm. Vill du köpa ett exemplar av rapporten, ring 026-65 56 42.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar