torsdag 10 februari 2011

Fina fynd från stenåldern i Jättendal
I vårt magasin finns det fina fynd från en stenåldersboplats i Jättendal. Boplatsen, RAÄ 127, undersöktes i mitten av 1990-talet av Umeå universitet inom ett projekt som kallades Yngre stenålder i södra Norrlands kustland.

Boplatsen ligger i söderläge vid en brant sluttning i kanten på Håckstatjärnen, ca 50 meter över havet. Under stenåldern låg boplatsen vid ett sund mellan fastlandet och en stor ö. Totalt undersöktes över 190 kvadratmeter och ett rikt fyndmaterial hittades. Bland annat hittades stenredskap av skiffer, som pil- och spjutspetsar, knivar, hängbryne och ett v-format redskap. Det v-formade redskapet är svårtolkat men eggen visar att det haft en skärande funktion. Andra föremål som hittades är exempelvis delar till skafthålsyxor, mejslar, brynen, skrapor, delar av benredskap, fragment av flinta och bärnsten.

Bland fynden finns också delar av rostade hasselnötsskal, tuggad kåda och spår efter bostadskonstruktioner, som stolphål, golvplan och en härd. De brända ben som tillvaratogs har visat sig komma från däggdjur, fåglel och fisk. Merparten av benen var från säl. Den keramik som fanns på boplatsen var ornerad med kamstämpelintryck och gropar.

Den som vill veta mera om boplatsen och undersökningarna kan läsa Lena Holms bok Stenålderskust i norr. Bosättning, försörjning och kontakter i södra Norrland.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar