onsdag 22 september 2010

Järnvågen på resecentrum i GävleFör nästan tio år sedan hade vi schaktkontroll av arbetena för det nya Resecentrum i Gävle. Då hittade vi resterna efter den berömda järnvågen, där stora mängder av landets exportjärn vägdes och fördes vidare ut i världen. Det är det som benämns "Warfvet" i kartan ovanför. Spåren efter järnvågen markerades med hjälp av en särskild stenläggning när resecentrum byggdes. Det var troligtvis en idé av arkitekten Bengt Anefall. Om du är på resecentrum kan du kika efter markeringen på baksidan, d.v.s. den sida som vetter mot havet och gamla brandstationen. Där ligger en järnplatta med en inskrift också.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar