fredag 30 april 2010

Grop med planka och passglas

Vi ville komma ner före 1600-talet, före kritpipeperioden som Fredrik sa. Jag grävde en mindre grop inom den ruta jag höll på med för att se hur djupa lagren var. I gropen kom det fram en planka. I samma lager hittades en bit av ett passglas.

Ett passglas var en glasbägare runt vars liv det löper en gles spiral eller finns ringar av glastråd. Utrymmet mellan trådmarkeringarna markerade kvantiteten varje person tilläts dricka när glaset gick laget runt. Passglas brukades under 1500–1700-talen. Vi har hittat ett fragment av ett passglas när vi grävde för restaurang Brända Bocken år 2000. Det låg i lager vi kunde datera till sent 1600-tal.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar