måndag 14 januari 2013

Vindkraftparken Ljusne/Vallvik

Länsmuseet har på uppdrag av Samkraft gjort en arkeologisk utredning inför etablering av en vindkraftpark mellan Ljusne och Vallvik i Söderhamns kommun. Utredningen berör fem kraftverk och en nydragning av en 1 km lång väg samt 2 km befintlig väg.

Redan kända lämningar i exploateringstytorna var resterna efter en industrijärnväg och en linbanesträckning. Vid fältinventeringen påträffades också en fågelfångstanläggning, vilken emellertid låg utanför själva ytan. I rapporten anses att det med en viss planering går att undvika att ta bort industrijärnvägen och linbanesträckningen. Blir ett borttagande aktuellt skall kontakt tas med länsstyrelsen, vilka beslutar om lämplig arkeologisk åtgärd.

Rapporten finns att ladda ned från länsmuseets hemsida, klicka i så fall här, eller att beställa på inger.eriksson@xlm.se eller på tel. 026-65 56 42.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar