torsdag 10 januari 2013

Den vita stenen. Ny rapport: Röset i Lönnånger, Rogsta

Framsidan till rapporten om graven i Lönnånger.


När graven byggdes gick Lönnångersfjärden upp ända hit.

Länsmuseet har enligt beslut från länsstyrelsen utfört en undersökning av ett gravröse, nr 63:1 i Rogsta socken. Undersökningen kom sig av att fastighetsägaren önskade uppföra en ekonomibyggnad på platsen. Röset var delvis bortsprängt och mycket skadat.En stor del av graven var borta. Endast den undre delen av anläggningen fanns kvar.

Det enda fyndmaterial som påträffades var stycken av mjölkkvarts i varierande storlek. Stycken hade krossats och spritts i graven. Var kvartsen hämtats vet vi inte. Om någon känner till ett kvartsbrott i området kan det vara till hjälp. Den största koncentrationen av kvarts fanns vid gravens mittblock. Där fanns också en mindre mängd rödockra. Både rödockra och kvarts har ansetts som magiska material under flera förhistoriska perioder. Under brons- och järnåldern har man lagt kvarts i gravar. Den vita stenen har betraktats som magisk och symboliserar fruktbarheten och den högste guden. Den här graven byggdes troligen någon gång under de första århundradena efter Kristus.

Rapporten finns att ladda ned från länsmuseets hemsida, men går också att beställa på inger.eriksson@xlm.se eller 026-655642.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar