tisdag 8 januari 2013

Ny rapport: Vindkraft HälsingeskogenLänsmuseet har på uppdrag av Bergvik Skog utfört en arkeologisk förstudie av ett område för planerad etablering av vindkraft i Hälsingeskogen i södra delen av Ovanåkers kommun i Hälsingland. Förstudieområdet bestod av två ytor om 19 respektive 47 kvadratkilometer vilka är belägna norr om Svabensverk. Resultatet är tänkt att vara ett underlag för utformningen av vindkraftparken. Det kan även användas som förarbete till en arkeologisk utredning.

Förstudien har utförts genom studier av historiskt kartmaterial, fornminnesregistret (FMIS), Skog och Historia-registret samt litteratur och kontakter med hembygdsintresserade. Totalt finns 29 registrerade lämningar i det aktuella området. Samtliga har anknytning till kolning och skogsbruk. Det måste påpekas att området är väldigt dåligt inventerat, och att detta antal troligen inte visar det egentliga förhållandet. man kan förvänta sig att en fältinventering skulle resultera i ett flertal "nya" lämningar. I området kan bland annat finnas lämningar efter bebyggelse, fäbodbruk och annat utmarksbruk samt ännu fler lämningar efter kolning och skogsbruk. I genomgången av kartorna påträffades fem platser med bebyggelse som är övergiven i dag.

I rapporten framgår att länsmuseet anser att en särskild arkeologisk utredning skall göras i händelse av fortsatt utveckling av vindkraftpark på de aktuella ytorna. Rapporten finns att ladda hem från länsmuseets hemsida, men också att beställa på inger.eriksson@xlm.se eller 026-65 56 42.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar