tisdag 15 januari 2013

Ny rapport: Utredning för Annefors vindkraftpark

Maria Björck på en liggande höna
Länsmuseet utförde 2010 en särskild utredning inför byggnationen av ny vindkraftpark i Annefors, Alfta och Bollnäs socknar, Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Rapporten finns nu att ladda hem från länsmuseets hemsida. Fältarbetet gjordes under senhösten 2010 och försommaren 2011.

I utredningen har 213 objekt registrerats. Lämningarna är mestadels kolbottnar efter resmilor och kolningsområden. Det finns även områden med äldre igenvuxen odlingsmark. Vidare framkom dammvallar, ett gruvområde, en liggande höna och två torp. Dessa klassas som övriga kulturhistoriska lämningar. Lämningar som klassas som fasta fornlämningar är en tjärdal, ett gränsröse, och fem lämningar efter skogsfinska bosättningar vid Mödängsbo, två vid Fansen, Ändalösa och vid Torpberget.

Länsmuseet anser i rapporten att de fasta fornlämningarna helt bör undantagas från exploateringen. Fäbodarna och de skogsfinska bosättningarna har också de höga kulturhistoriska värden. Länsstyrelsen beslutar om skyddsområden kring dessa lämningar. Inför ett borttagande måste rådgöras med länsstyrelsen.

Rapporten kan laddas ned här, eller beställas på inger.eriksson@xlm.se eller tel. 026-65 56 42.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar