torsdag 16 september 2010

Två septemberdagar i Bondarv
Vi tog två extra dagar i Bondarv, på lämningen strax intill Karlsgården, för att fosfatkartera fårhagen och för att gräva färdigt våra rutor. En fosfatkartering gör man för att ta reda på var avfallshögar och sådant ligger. Man tar jordprov med jämna mellanrum över en yta och sedan analyseras de och man får fram en karta över var i området fosfathalterna är högst. Då får man en vägledning om var i ytan människor har rört sig, och levat helt enkelt. Och slängt skräp och hällt ut pottor och si så där. Litet äckligt, men ack så informativt.

Vi skickar proverna till Gotland, till Fornsalens labb. Mer om hur detta går till kan man läsa på deras hemsida, http://www.gotlandsmuseum.se/. Kanske vi får analysresultaten i början av oktober eller så.

Vi grävde färdigt de påbörjade rutorna och tog upp 1,5 ruta till. Inget anmärkningsvärt påträffades, utom en helt oskadd liten brun flaska som kanske det har varit någon form av mirakeldroppar i, samt en stenrad, helt säkert en del av en stensyll, vilken troligen går ihop med den stenrad vi påträffade vinkelrätt mot denna i förra grävomgången. Det är m.a.o. en husgrund som ligger under den fyrbyggda gården. Det skulle kunna vara grunden till ett härbre eller möjligtvis en smedja. Det är emellertid litet för små mängder kol för att vara resterna efter en smedja. Det är för litet kol där över huvud taget, vilket bekymrar oss. Gräver man där gården har brunnit borde det finnas ett rejält kollager. Gräver man där enbart grästorv brunnit hittar man bara ett ytterst tunt sotlager. När vi tog upp gropar för jordprover i den västra delen av lämningen hittade vi emellertid ganska mycket kol. Frågan är om det äldre gårdsläget ligger ett stycke åt väster. kanske är det i västra delen av hagen vi skall leta i stället. Allt det här skall vi fundera på medan vi söker mer pengar till fortsatt grävning.

Bondarv var lika vackert och poetiskt som vanligt. Därför måste även några vyer med. Hälsingland är fantastiskt.´
/KE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar