fredag 24 september 2010

Fin liggmila i Voxna


Det skall föryngringsavverkas på fastigheten Voxna 65:1 i Ovanåker. Där ligger det en tydlig och fin liggmila, 12 x 10 meter, rektangulär, med breda och djupa diken. Lämningen ligger på en avsats ovanför en brant sluttning i blockig morän. Liggmilorna är ett spännande forskningsområde. Vi har tre stycken i Hälsingland vilka är daterade med 14C-metoden till 1400-talet, men det verkar finnas liggmilor från flera efterföljande perioder. Ofta ligger de tillsammans med runda kolbottnar efter resmilor.

1 kommentar:

  1. Dom e snygga Liggmilorna i Voxna skogarna, och många e dom! Leif

    SvaraRadera