onsdag 8 september 2010

Bronsålder och vikingatid i Örby

I Örby gräver UV en bronsåldersboplats med en vikingatida hallbyggnad ovanpå. Man slogs av två saker: hur otroligt stenigt det var och hur många fenomen på boplatsen som vittnade om ritens betydelse: malstenar lagda vid stora block, blocken eldsprängda, ben lagda på sydsidan ev blocken etc. Laserscanning ger perfekta kartor över området. De använder en kille med propeller på ryggen för att ta flygfoton. Det blir spännande att läsa rapporten. Hallbyggnaden är anlagd i skalmursteknik. Grunden är massiv och man kunde lätt ha förväxlat med en vanlig stenmur från 1700-talet. Vår forne kollega Niclas Bjorck guidade oss över området. Niclas skriver bättre om grävningen själv på http://www.uvblogg.se/. Kolla in det!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar