torsdag 30 september 2010

Kulturmiljövårdsresan kapitel 5: Stenåldersboplatsen Däcksvägen i Torsåker!


I flera år har arkeologistudenter vid Uppsala universitet under ledning av Professor Kjel Knutsson och doktoranden Michel Guinard grävt stenåldersboplatser i Torsåker. Kjel tog emot oss ute på plats vid boplatsen Däcksvägen tillsammans med en delegation från Föreningen Kråknäsjärnet med ordförande Lars Holmgren i spetsen. Vi fick höra massor om den äldsta stenåldern i Torsåker, då landskapet bestod av en vidsträckt skärgård och människorna livnärde sig på jakt och fiske. Resultaten från grävningarna har nyligen presenterats på en internationell konferens i Spanien. Där gick projektet under benämningen "The Torsåker Project". Bara en sådan sak! Läs mer på www.kraknasjarnet.blogspot.com.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar