onsdag 1 september 2010

Hur gick det på grävningen egentligen?

Det blev tyvärr inga dagliga inlägg från grävningen i Järvsö. Det berodde förargligt nog på ett mobilt bredband som blev kvarglömt på fel ställe. Men här kommer en summering av hur det gick:

Vi lyckades inte lösa problemet med de fyrbyggda gårdarnas ålder. Det visade sig att de lämningar som är synliga ovan mark på Anders-Ols sannolikt representerade den sista fasen på gården, vilken kom till efter att hela gården brann ned år 1769. Ett decimeterdjupt 1800-talslager måste gås igenom innan vi kunde fortsätta nedåt. Vi grävde vid förstukvisten, där man förr i tiden brukade kasta ut en del skräp. Detta lager var kraftigt bemängt med tegel, och innehöll dessutom en större mängd fönsterglas samt spik, sentida keramik och järnskrot. Fönsterglaset låg (ej förvånande) längs den syllrad som bar den södra långväggen.

Under detta lager låg något som vi uppfattade som ett pålagt utjämningslager, anlagt i samband med att byggnaden uppförts. I detta lager kom det roligaste fyndet: ett ettöres kopparmynt från Fredrik I's regeringstid. Han var kung 1720-1750. Vi har i skrivande stund inte lyckats läsa årtalet på myntet, men vi jobbar på det. Vi skall också försöka få fram ett foto av myntet som vi kan lägga ut här. Vi kommer också att lägga ut mer information om sådana mynt.

Under fyllnadslagret dök det plötsligt upp en stenrad på tvären mot den översta grunden. I mitten av den kunde man urskilja något som såg ut som syllen till en förstuga. Den låg orienterad i öst-väst och låg m.a.o. med ingången rakt i söder. Kring stenarna låg det ett kulturlager som var ganska fyndfattigt men som innehöll en del glas, både fönsterglas och glas från kärl. Under detta hittade vi ett anläggningslager med sand, och under det dök det upp ytterligare en stenpackning. Det verkar följaktligen finnas rester av flera äldre byggnader i det schakt som vi tog upp.

I ett par av rutorna hittade vi smidesslagg och i en annan slagg från förhistorisk järframställning. Det är inte alls konstigt att vi hittade detta inom byns gränser, för Bondarv har rötter i järnåldern, men vad slaggen gör just på den där ytan vet vi inte riktigt.

Vi planerar att försöka fortsätta gräva på Anders-Ols på något sätt. Det känns som om vi bara har börjat skrapa på ytan av det hela. Så: fortsättning följer. Till nyår kommer en rapport över grävningen vilken är ett samarbete med projektet Hälsinglands medeltid (http://www.halsinglandsmedeltid.se/). Till nästa sommar kommer vi att göra en utställning om grävningen vilken kommer att visas på Karlsgården.

Har man frågor och funderingar när det gäller grävningen eller vill förhandsbeställa en rapport kan man kontakta Katarina Eriksson på katarina.eriksson@xlm.se eller 026-65 56 18. Vill man veta mer om vårt samarbete med Hälsinglands medeltid kan man kontakta Inga Blennå på inga.blenna@xlm.se eller 0650-106 95.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar