onsdag 8 september 2010

Stenåldersboplats i Kallbäck, Skog


Vid det här grustaget ligger en stenåldersboplats, RAÄ 175 i Skogs socken. Den ligger på 110 m.ö.h. och har varit kustanknuten, vilket betyder att den är väldigt gammal. Den hittades av Mats Strandberg i Stråtjära för 12-13 år sedan. Han fick förklarat för sig på förmiddagen hur man går till väga för att leta efter stenåldersboplatser. Efter lunch ringde han och hade hittat en. Duktigt! Den låg i kanten av grustaget, och härdar och anläggningar var synliga i raskanten. När vi pillade litet där kom det fram finfina kvartsavslag. Vi vet inte hur stor boplatsen är, eller hur mycket som är kvar av den. Det skall avverkas på skiftet nu, så vi har bandat ur ett område som vi bedömer som adekvat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar